Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 36

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân. Mời các bạn cùng làm bài test dưới đây nhé.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân - Phản ứng hạt nhân được VnDoc.com tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm gồm 15 câu có đáp án kèm theo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12...

 • Câu 1:

  Trong phản ứng hạt nhân  P + _{9}^{19}F \rightarrow X + a  X là hạt nhân của nguyên tố:

 • Câu 2:

  Gọi m là khối lượng, Δm là độ hụt khối, A là số nuclôn của hạt nhân nguyên tử. Độ bền vững của hạt nhân được quyết định bởi đại lượng:

 • Câu 3:

  Các phản ứng hạt nhân tuân theo định luật

 • Câu 4:

  Trong phản ứng hạt nhân _{19}^{40}K \rightarrow _{20}^{40}Ca + _{Z}^{A}X X là hạt:

 • Câu 5:

  Chọn phát biểu đúng về phản ứng hạt nhân:

 • Câu 6:

  Biết khối lượng các hạt là: mp = 1,00728 u, mn = 1,00867 u, me = 0,000549 u. Độ hụt khối của hạt nhân _{6}^{12}C là:

 • Câu 7:

  Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân α là 28,4 MeV của hạt nhân _{8}^{16}O là 128 MeV. Hạt nhân _{8}^{16}O bền vững hơn α vì

 • Câu 8:

   Năng lượng liên kết riêng là: 

 • Câu 9:

   Năng lượng liên kết của một hạt nhân: 

 • Câu 10:

   Hạt nhân bền vững hơn nếu: 

 • Câu 11:

   Lực hạt nhân là: 

 • Câu 12:

   Khi bắn phá hạt nhân nitơ _{4}^{17}N bằng nơtron thì tạo ra đồng vị Bo _{5}^{11}B và một hạt: 

 • Câu 13:

  Phản ứng hạt nhân tuân theo những định luật bảo toàn nào sau đây?

  (I) Khối lượng (II) Số khối (III) Động năng

 • Câu 14:

   Đối với phản ứng hạt nhân thu năng lượng, phát biểu nào sau đây là sai

 • Câu 15:

  Trong phương trình phản ứng hạt nhân A + B → C + D; gọi m 0 = m A + m B , m = m C + m D là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác và tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sản phẩm. Phản ứng hạt nhân là tỏa năng lượng khi: 

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 7
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm