Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 33

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 33 online: Mẫu nguyên tử Bo

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 33 online: Mẫu nguyên tử Bo được VnDoc.com tổng hợp và xin gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 33 online: Mẫu nguyên tử Bo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán lớp 12...

 • Câu 1:

  Nếu êlectron trong một số nguyên tử hiđrô đều ở quỹ đạo dừng O thì số vạch quang phổ do các nguyên tử này có thể phát ra là:

 • Câu 2:

  Tìm phát biểu sai về quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô.

 • Câu 3:

  Đối với nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r0=5,3.10-11 m. Nguyên tử hiđrô có thể có bán kính nào sau đây?

 • Câu 4:

  Cho bán kính quỹ đạo K trong nguyên tử hiđrô là r0=0,53 Å. Tốc độ của êlectron trên quỹ đạo này là

 • Câu 5:

  Biết tốc độ của êlectron trên quỹ đạo dừng thứ hai của nguyên tử hiđrô là 1,09.106 m/s. Tốc độ của êlectron trên quỹ đạo dừng thứ ba là

 • Câu 6:

  Với r0 là bán kính Bo. Trong nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo O thì có bán kính quỹ đạo là

 • Câu 7:

  Trong nguyên tử hiđrô, bán kinh Bo là 0,53 Å. Bán kinh bằng 19,08 Å là bán kính quỹ đạo thứ:

 • Câu 8:

  Quỹ đạo của êlectron trong nguyên tử hiđrô ở trạng thái En có bán kính

 • Câu 9:

  Tìm phát biểu sai.

  - Quỹ đạo dừng của êlectron trong nguyên tử hiđrô là quỹ đạo:

 • Câu 10:

  Êlectron trong trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđrô:

 • Câu 11:

  Mẫu nguyên tử của Bo khác mẫu nguyên tử của Rơ – dơ – fo ở điêm nào?

 • Câu 12:

  Chọn phát biểu đúng theo các tiên đề Bo.

 • Câu 13:

  Chỉ ra nhận xét sai khi nói về trạng thái dừng của nguyên tử

 • Câu 14:

  Nguyên tử hiđrô ở trạng tháy cơ bản được kích thích và chuyển lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên 16 lần. Số bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là

 • Câu 15:

  Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Để chuyển lên trạng thái kích thích với mức năng lượng E2 nó có thể hấp thụ tối đa số photon là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 14
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm