Trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chuyên đề Sóng cơ - Phần 1

Trắc nghiệm Vật lý lớp 12

Xin mời các em học sinh tham gia luyện tập Trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chuyên đề Sóng cơ - Phần 1 để ôn lại kiến thức và củng cố kĩ năng làm bài. Chúc các em đạt điểm số cao nhất trong kì thi sắp tới!

Làm thêm: Trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Chuyên đề Sóng cơ - Phần 2

 • Câu 1:
  Khi một sóng cơ học truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây không thay đổi
 • Câu 2:
  Chọn phát biểu đúng? Sóng dọc
 • Câu 3:
  Sóng dọc là sóng
 • Câu 4:
  Chọn phát biểu đúng khi nói về sóng cơ học
 • Câu 5:
  Sóng ngang là sóng có phương dao động..
 • Câu 6:
  Sóng dọc là sóng có phương dao động..
 • Câu 7:
  Sóng cơ học truyền được trong các môi trường
 • Câu 8:
  Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường
 • Câu 9:
  Vận tốc truyền sóng cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào ?
 • Câu 10:
  Quá trình truyền sóng là
 • Câu 11:
  Điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng
 • Câu 12:
  Điều nào sau dây là đúng khi nói về năng lượng sóng
 • Câu 13:
  Chọn phát biểu sai Quá trình lan truyền của sóng cơ học
 • Câu 14:
  Chọn câu trả lời đúng. Năng lượng của sóng truyền từ một nguồn đển sẽ
 • Câu 15:
  Để phân loại sóng và sóng dọc người ta dựa vào
 • Câu 16:
  Vận tốc truyền sóng tăng dần khi truyền lần lượt qua các môi trường
 • Câu 17:
  Vận tốc truyền sóng cơ học trong một môi trường
 • Câu 18:
  Sóng ngang là sóng
 • Câu 19:
  Chọn Câu trả lời sai
 • Câu 20:
  Chọn câu trả lời đúng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 866
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lý 12

Xem thêm