Trắc nghiệm môn Quản trị học Chương 1 phần 1

Trắc nghiệm môn Quản trị học

Trắc nghiệm môn Quản trị học Chương 1 phần 1 gồm 22 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án, hỗ trợ các bạn ôn luyện môn Quản trị học đạt hiệu quả cũng như nắm vững nội dung toàn chương 1 Nhà quản trị và công việc quản trị.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học gồm 640 câu trắc nghiệm quản trị học có đáp án được giáo viên của VnDoc chia theo từng chương học, giúp các bạn dễ dàng ôn tập kiến thức thông qua hình thức làm các bài trắc nghiệm trên hệ thống VnDoc.com

 • Câu 1:
  Quản trị được thực hiện trong 1 tổ chức nhằm
 • Câu 2:
  Điền vào chỗ trống : quản trị là những hoạt động cần thiết khi có nhiều người kết hợp với nhau trong 1 tổ chức nhằm thực hiện … .. chung”
 • Câu 3:
  Điền vào chỗ trống: “Hoạt động quản trị chịu sự tác động của … đang biến động không ngừng”
 • Câu 4:
  Quản trị cần thiết cho
 • Câu 5:
  Điền vào chỗ trống “quản trị hướng tổ chức đạt mục tiêu với … cao nhất và chi phí thấp nhất”
 • Câu 6:
  Để tăng hiệu suất quản trị, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách
 • Câu 7:
  Quản trị viên trung cấp trường tập trung vào việc ra các loại quyết định
 • Câu 8:
  Càng xuống cấp thấp hơn thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng
 • Câu 9:
  Càng lên cấp cao hơn, thời gian dành cho chức năng quản trị nào sẽ càng quan trọng
 • Câu 10:
  Nhà quản trị phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng?
 • Câu 11:
  Nhà quản trị cấp cao cần thiết nhất kỹ năng
 • Câu 12:
  Mối quan hệ giữa các cấp bậc quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị là
 • Câu 13:
  Hoạt động quản trị thị trường được thực hiện thông qua 4 chức năng
 • Câu 14:
  Trong 1 tổ chức, các cấp bậc quản trị thường được chia thành
 • Câu 15:
  Cố vấn cho ban giám đốc của 1 doanh nghiệp thuộc cấp quản trị
 • Câu 16:
  Điền vào chỗ trống “Chức năng hoạch định nhằm xác định mục tiêu cần đạt được và đề ra … hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định”
 • Câu 17:
  Quan hệ giữa cấp bậc quản trị và các kỹ năng
 • Câu 18:
  Kỹ năng nào cần thiết ở mức độ như nhau đối với các nhà quản trị
 • Câu 19:
  Vai trò nào đã được thực hiện khi nhà quản trị đưa ra 1 quyết định để phát triển kinh doanh
 • Câu 20:
  Điền vào chỗ trống “Nhà quản trị cấp thấp thì kỹ năng … càng quan trọng”
 • Câu 21
  Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật quản trị được diễn đạt rõ nhất trong câu
 • Câu 22
  Phát biểu nào sau đây không đúng?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
54 32.338
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm ngành Quản Trị Xem thêm