Trắc nghiệm môn Quản trị học Chương 1 phần 2

Trắc nghiệm Quản trị học có đáp án

Trắc nghiệm môn Quản trị học Chương 1 phần 2 là phần cuối của chương 1 Nhà quản trị và công việc quản trị, gồm 22 câu trắc nghiệm Quản trị học có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo và ôn luyện kiến thức chương 1 quản trị học tại đây.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học chương 1: Nhà quản trị và công việc quản trị gồm 45 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị học có đáp án, giúp các bạn dễ dàng ôn luyện kiến thức đã học và làm quen bộ câu hỏi ôn tập trước bài thi.

 • Câu 1:
  Mục tiêu của quản trị trong 1 tổ chức là
 • Câu 2:
  Phát biểu nào sau đây là đúng
 • Câu 3:
  Quản trị cần thiết trong các tổ chức để
 • Câu 4:
  Để tăng hiệu quả, các nhà quản trị có thể thực hiện bằng cách
 • Câu 5:
  Để đạt hiệu quả, các nàh quản trị cần phải
 • Câu 6:
  Trong quản trị doanh nghiệp quan trọng nhất là
 • Câu 7:
  Nhà quản trị cấp thấp cần tập trung thời gian nhiều nhất cho chức năng nào sau đây?
 • Câu 8:
  Thời gian dành cho chức năng hoạch định sẽ cần nhiều hơn đối với nhà quản trị
 • Câu 9:
  Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng
 • Câu 10:
  Nhà quản trị cấp thấp cần thiết nhất
 • Câu 11:
  Các chức năng cơ bản theo quản trị học hiện đại gồm
 • Câu 12:
  Theo Henry Minzberg, các nhà quản trị phải thực hiện bao nhiêu vao trò
 • Câu 13:
  Nghiên cứu của Henry Minzberg đã nhận dạng 10 vai trò của nhà quản trị và phân loại thành 3 nhóm vai trò, đó là
 • Câu 14:
  Hiệu suất của quản trị chỉ có được khi
 • Câu 15:
  Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là
 • Câu 16:
  Trong quản trị tổ chức, quan trọng nhất là
 • Câu 17:
  Hiệu quả và hiệu suất của quản trị chỉ có đc khi
 • Câu 18:
  Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đưa ra quyết định áp dụng công nghệ mới vào sản xuất
 • Câu 19:
  Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi giải quyết vấn đề bãi công xảy ra trong doanh nghiệp
 • Câu 20:
  Nhà quản trị thực hiện vai trò gì khi đàm phán với đối tác về việc tăng đơn giá gia công trong quá trình thảo luận hợp đồng với họ
 • Câu 21
  Nghệ thuật quản trị có được từ
 • Câu 22
  Phát biểu nào sau đây không đúng
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 20.820
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm ngành Quản Trị Xem thêm