Bài tập trắc nghiệm về sóng cơ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng

Luyện thi THPT Quốc gia 2021: Bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ

Bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng năm trước có đáp án đi kèm, được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu ôn tập THPT Quốc gia, luyện thi Đại học, Cao đẳng khối A 2021, mời các bạn tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm về Sóng cơ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lý

Câu 1. (Đề ĐH_2001) Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là:

A. 64Hz

B. 48Hz

C. 54Hz

D. 56Hz

Câu 2. (Đề ĐH_2003) Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

A. 75cm/s

B. 80cm/s

C. 70cm/s

D. 72cm/s

Câu 3. (Đề ĐH_2005) Tại một điểm A nằm cách nguồn âm N (Nguồn điểm )một khoảng NA = 1 m, có mức cường độ âm là LA = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 0,1n W/m2. Cường độ của âm đó tại A là:

A. IA = 0,1 nW/m2

B. IA = 0,1 mW/m2

C. IA = 0,1 W/m2

D. IA = 0,1 GW/m2

Câu 4. (Đề CĐ_2007) Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì:

A. chu kì của nó tăng.

B. tần số của nó không thay đổi.

C. bước sóng của nó giảm.

D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 5. (Đề CĐ_2007) Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là:

A. 11

B. 8

C. 5

D. 9

Câu 6. (CĐ_2007): Trên một sợi dây có chiều dài l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng.
Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là:

A. v/l

B. v/2 l

C. 2v/ l

D. v/4 l

Câu 7. (Đề ĐH_2007) Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ:

A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại
B. dao động với biên độ cực tiểu
C. dao động với biên độ cực đại
D. không dao động

Câu 8. (Đề ĐH_2007) Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt(cm) với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

A. 20

B. 40

C. 10

D. 30

Câu 9. (Đề ĐH_2007) Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 60 m/s

B. 80 m/s

C. 40 m/s

D. 100 m/s

Câu 10. (Đề ĐH_2007) Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ:

A. giảm 4,4 lần

B. giảm 4 lần

C. tăng 4,4 lần

D. tăng 4 lần

Câu 11. (Đề ĐH_2007) Trên một đường ray thẳng nối giữa thiết bị phát âm P và thiết bị thu âm T, người ta cho thiết bị P chuyển động với vận tốc 20 m/s lại gần thiết bị T đứng yên. Biết âm do thiết bị P phát ra có tần số 1136 Hz, vận tốc âm trong không khí là 340 m/s. Tần số âm mà thiết bị T thu được là:

A. 1225 Hz

B. 1207 Hz

C. 1073 Hz

D. 1215 Hz

Câu 12 (CĐ_2008): Đơn vị đo cường độ âm là:

A. Oát trên mét (W/m)

B. Ben (B)
C. Niutơn trên mét vuông (N/m2)

D. Oát trên mét vuông (W/m2)

Câu 13 (Đề CĐ _2008): Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A. 5 m/s.

B. 50 cm/s.

C. 40 cm/s

D. 4 m/s

Câu 14 (Đề CĐ _2008): Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc

A. \frac{\pi}{2}rad

B. π rad.

C. 2π rad.

D. \frac{\pi}{3} rad.

Câu 15 (Đề CĐ _2008): Tại hai điểm M và N trong một môi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp cùng phương và cùng pha dao động. Biết biên độ, vận tốc của sóng không đổi trong quá trình truyền, tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Vận tốc truyền sóng trong môi trường này bằng

A. 2,4 m/s.

B. 1,2 m/s.

C. 0,3 m/s.

D. 0,6 m/s.

Câu 16 (Đề ĐH _2008): Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng từ điểm O đến điểm M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình sóng truyền. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2πft thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là

A. u0(t) = acos2\pi(ft-d/λ)

B. u0(t) = acos2\pi(ft+d/λ)

C. u0(t) = acos\pi(ft-d/λ)

D. u0(t) = acos\pi(ft+d/λ)

Đáp án bài tập trắc nghiệm về SÓNG CƠ

1. D

2. A

3. C

4. B

5. D

6. B

7. C

8. A

9. D

10. A

11. B

12. D

13. A

14. B

15. B

16. B

17. A

18. A

19. A

20. C

21. C

22. B

23. A

24. B

25. C

26. A

27. B

28. D

29. C

30. B

31. D

32. A

33. D

34. B

35. A

36. D

37. C

38. C

39. C

40. C

41. D

42. D

43. B

44. C

45. B

46. B

47. A

48. D

49. C

50. C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm về sóng cơ trong các đề thi Đại học, Cao đẳng, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 2.823
Sắp xếp theo

Môn Lý khối A

Xem thêm