Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1

Mời quý thầy cô cùng các em tham khảo bài Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1 do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1 Dao động điều hòa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 16 câu hỏi trắc nghiệm về môn Vật lý lớp 12 bài 1 chương Dao động điều hòa. Bài tập trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1: Dao động điều hòa

Câu 1. Phương trình của một dao động điều hòa là:

Đề kiểm tra Vật lí 12

Chọn phát biểu đúng

A. Biên độ A = -3 cm.

B. Pha ban đầu φ = π/6 (rad).

C. Chu kì T = 0,5 s.

D. Li độ ban đầu xo = 0,75 cm.

Câu 2. Tìm phát biểu sai về lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa.

A. Luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. Luôn ngược pha với li độ.

C. Luôn biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Luôn ngược chiều chuyển động của vật.

Câu 3. Một vật dao động điều hòa theo phương trình:

Đề kiểm tra Vật lí 12

Quãng đường vật đi được trong 0,125 s kể từ thời điểm t = 0 là:

A. 6 cm.

B. 4,5 cm.

C. 7,5 cm.

D. 9 cm.

Câu 4. Dao động điều hòa có phương trình:

Đề kiểm tra Vật lí 12

Vận tốc cực đại của dao động có giá trị

A. 20 cm/s.

B. 40 cm/s.

C. 80 cm/s.

D. 100 cm/s.

Câu 5. Khi dao động điều hòa, vật có chu kì π/5 (s) và vận tốc cực đại 15 cm/s. Từ vị trí cân bằng vật có thể ra xa nhất một đoạn

A. 1,5 cm.

B. 1,8 cm.

C. 2 cm.

D. 2,5 cm.

Câu 6. Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, chu kì 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật đạt li độ cực đại, ở phía chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là:

Đề kiểm tra Vật lí 12

Câu 7. Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 10 rad/s. Ở li độ 3cm, vận tốc dao động của vật bằng nửa vận tốc cực đại. Vận tốc cực đại của vật có giá trị

A. 15√3 cm/s.

B. 20√3 cm/s.

C. 60/π cm/s.

D. 30 cm/s.

Câu 8. Chọn một chất điểm dao động điều hòa trên đoạn thẳng MN dài 6 cm với tần số 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm có li độ (3√3)/2 cm và chuyển động ngược chiều với chiều dương đã chọn. Phương trình dao động của chất điểm là

Đề kiểm tra Vật lí 12

Câu 9. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=2cos⁡20πt (cm). Vận tộc trung bình của vật khi đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ là 1 cm là

A. 1,2 m/s

B. 1,6 m/s

C. 2,4 m/s

D. 2,8 m/s

Câu 10. Vật giao động điều hòa theo phương trình x=Acos⁡ωt (cm). Sau khi dao động được 1/6 chu kì vật có li độ √3/2 cm. Biên độ dao động của vật là

A. 2√2 cm

B. √3 cm

C. 2 cm

D. 4√2 cm

Câu 11. Một vật dao động điều hòa đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. Biên độ dao động của vật là

A. 4 cm.

B. 8 cm.

C. 16 cm.

D. 2 cm.

Câu 12. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, trong quá trình dao động của vật lò xo có chiều dài biến thiên từ 20cm đến 28cm. Biên độ dao động của vật là

A. 8cm.

B. 24cm.

C. 4cm.

D. 2cm.

Câu 13. Vận tốc của một vật dao động điều hòa khi đi quan vị trí cân bằng là 1cm/s và gia tốc của vật khi ở vị trí biên là 1,57 cm/s². Chu kì dao động của vật là

A. 3,14s.

B. 6,28s.

C. 4,0 s.

D. 2,0 s.

Câu 14. Một chất điểm dao động điều hòa với tần số bằng 4Hz và biên độ dao động 10cm. Độ lớn gia tốc cực đại của chất điểm bằng

A. 2,5 m/s².

B. 25m/s².

C. 63,1m/s².

D. 6,31 m/s²

Câu 15. Một chất điểm dao động điều hòa. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm và v1 = –60√3cm/s. Tại thời điểm t2 có li độ x2 = 3√2cm và v2 = 60√2cm/s. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng

A. 6cm; 20rad/s.

B. 6cm; 12rad/s.

C. 12cm; 20rad/s.

D. 12cm; 10rad/s.

Câu 16. Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 2,0 s và trong 2,0 s vật đi được quãng đường 40cm. Tại thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

A. x = 10cos (2πt + π/2) cm

B. x = 10cos (2πt – π/2) cm

C. x = 10cos (πt – π/2) cm

D. x = 20cos (πt + π/2) cm

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C D A C A A B B A B A C C C A C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 1, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 2.363
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lí 12

Xem thêm