Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8 do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8 Giao thoa sóng để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 11 câu hỏi trắc nghiệm về bài 8 Giao thoa sóng trong môn Vật lý lớp 12 như tốc độ truyền sóng, tần số dao động... Bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8: Giao thoa sóng

Câu 1: Hai sóng kết hợp là

A. Hai sóng chuyển động cùng chiều với cùng tốc độ.

B. Hai sóng luôn đi kèm với nhau.

C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

D. Hai sóng có cùng bước song và có độ lệch pha biến thiên tuần hoàn.

Câu 2: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 30 Hz, người ta thấy đường cực đại thứ ba tính từ đường trung trực của AB qua điểm M có hiệu khoảng cách từ A đến B là 15 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 1,5 m/s

B. 2,1 m/s

C. 2,4 m/s

D. 3,6 m/s.

Câu 3: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với tần số 15 Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng cách từ A đến B là 15 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 36 cm/s

B. 24 cm/s

C. 48 cm/s

D. 20 cm/s.

Câu 4: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A, B dao động cùng pha với tần số f. Tại một điểm trên mặt nước cách các nguồn A, B những khoảng 19 cm, 21 cm sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB không có dãy cực đại nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 26 cm/s. Tần số dao động của hai nguồn là

A. 16 Hz.

B. 26 Hz.

C. 50 Hz.

D. 13 Hz.

Câu 5: Hai nguồn kết hợp AB dao động cùng pha, cùng biên độ. Tại một điểm M cách các nguồn lần lượt là 20 cm và 25 cm sóng dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của đoạn AB không có điểm cực đại nào. Tại điểm N các cách nguồn lần lượt 20 cm và 22,5 cm hai sóng dao động

A. Lệch pha nhau π/6.

B. Cùng pha.

C. Vuông pha.

D. Ngược pha.

Câu 6: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 32 cm, tần số f = 25 Hz dao động đồng pha. Biết tốc độ truyền sóng là 75 cm/s. Số vân giao thoa cực đại và cực tiểu quan sát được lần lượt là

A. 18 và 17

B. 20 và 21

C. 21 và 22

D. 23 và 22.

Câu 7: Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B dao động cùng phương trình và lan truyền với tốc độ v = 1,5m/s. M là điểm trên mặt phẳng nước có sóng truyền đến cách A và B lần lượt là 16 cm và 25 cm và là điểm dao động với biên độ cực đại. Trên MB số điểm dao động cực đại nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là

A. 40 Hz

B. 50 Hz

C. 60 Hz

D. 100 Hz

Câu 8: Tại hai điểm A, B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng cơ kết hợp dao động theo phương thẳng đứng. Khi hai sóng truyền tới trung điểm của đoạn AB thì đều có biên độ là a. Phần tử nước tại trung điểm sẽ

A. Dao động với biên độ a nếu hai nguồn dao động cùng pha.

B. Dao động với biên độ (a√3)/2 nếu hai nguồn dao động lệch pha nhau π/3.

C. Dao động với biên độ a√2 nếu hai nguồn dao động lệch pha nhau π/2.

D. Không dao động nếu hai nguồn dao động lệch pha nhau 2π/3.

Câu 9: Trên mặt phẳng nước có hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau d = 16 cm, dao động theo phương trình u = acos20πt (cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4 m/s. Điểm gần nhất dao động ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của S1S2 cách S1S2 một đoạn

A. 6 cm

B. 3 cm

C. 2 cm

D. 1 cm.

Câu 10: Có hai nguồn sóng kết hợp, dao động ngược pha nhau. Biết bước sóng là 10 cm. Tại điểm có hiệu số đường đi tới 2 nguồn có giá trị nào dưới đây có cực đại giao thoa?

A. 17,5 cm

B. 25 cm

C. 20 cm

D. 12,5 cm

Câu 11: Trong giao thoa sóng trên mặt nước, nếu dao động ở hai nguồn có phương trình uo = 3 cos⁡200πt (cm), tốc độ truyền sóng v = 2,5 m/s. Hai nguồn cách nhau S1S2 = 12 cm. Số vân giao thoa cực đại và số vân giao thoa cực tiểu là

A. Nmax = 11; Nmin = 20

B. Nmax = 9; Nmin = 8

C. Nmax = 11; Nmin = 9

D. Nmax = 9; Nmin = 10

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu1234567891011
Đáp ánCABDDCBCABD

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 8 Giao thoa sóng, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.199
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Vật lí 12

    Xem thêm