Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7 do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 11 câu hỏi trắc nghiệm về bài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơ trong môn Vật lý lớp 12. Bài tập trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Câu 1: Xét sóng trên mặt nước có bước sóng 48 cm. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau π/6. Hai điểm này cách nhau một đoạn

A. 4 m.

B. 4 cm.

C. 12 m.

D. 12 cm.

Câu 2: Trong một môi trường có sóng cơ lan truyền với tần số f = 20 Hz. Biết khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha trên cùng phương truyền sóng cách nhau 7,5 cm và tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 55 cm/s đến 70 cm/s/ Bước sóng của sóng này là

A. 3,0 cm.

B. 4,5 cm.

C. 5,0 cm.

D. 6,0 cm.

Câu 3: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 100 Hz, dao động truyền đi với tốc độ 25 m/s trên phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau 6,25 cm. Coi biên đội của sóng là a không thay đổi khi truyền đi. Nếu tại thời điểm nào đó tại P có li độ a thì tại Q có li độ bằng

A. a.

B. 0,5a.

C. 0,5a√2.

D. 0.

Câu 4: Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với bước sóng λ = 16 cm. Biên độ sóng là A = 0,5 cm không đổi. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng với vận tóc dao động cực đại của phần tử môi trường là

A. 1/6

B. \frac{16}{\pi}

C. \frac{\pi}{10}

D. \frac{\pi}{4}

Câu 5: Nguồn điểm O dao động với phương trình

u0 = Acos\frac{2\pi}{T}t

tạo ra một sóng cơ lan truyền trên một sợi day dài có biên độ sóng không đổi. Một điểm M cách nguồn bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T/2 có li độ uM = 1,5 cm. Biên độ sóng có giá trị là

A. 1,5 cm.

B. 3 cm.

C. 1,5√2 cm.

D. 1,5√3 cm.

Câu 6: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u = 2cos⁡(20πt + π/3) (trong đó u tính bằng milimét, t tính bằng giây). Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi bằng 1 m/s. M là một điểm trên đường trền cách O một khoảng bằng 42,5 cn. Trong khoảng O đến M số điểm dao động lệch pha π/6 với nguồn là

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8.

Câu 7: Một song dọc truyền theo đường thẳng. Phương trình dao động của nguồn sóng tại O là:

u = Acos\frac{2\pi}{T}t

Điểm M cách nguồn O một khoảng bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t = T/2 có dao động với li độ u = 2 cm. Biên độ sóng tại điểm này bằng

A. 2√3 cm.

B. 2√2 cm.

C. 4 cm.

D. 4√3 cm.

Câu 8: Một nguồn sóng dao động tạo ra tại O trên mặt phẳng lạng một dao động điều hòa theo phuông vuông góc với mặt nước. Trên mặt nước xuất hiện những gợn sóng tròn đồng tâm O cách nhau những khoảng 2 cm. Biết rằng năng lượng sóng truyền đi không mất mát do ma sát và sức cản của môi trường nhưng phân bố đều trên mắt sóng trong. Tại M cách O một khoảng 1 cm có phương trình dao động uM = 2cos⁡(100πt) (cm). Phương trình dao động tại điểm N trên đường OM, cùng phía với M so với nguồn O, cách O một khoảng 2 cm là:

A. uN = √2 cos⁡(100πt + π) (cm)

B. uN = 2 cos⁡(100πt + π) (cm)

C. uN = 2 cos⁡(100πt - π) (cm)

D. uN = √2 cos⁡(100πt - π) (cm).

Câu 9: Một sợi dây mảnh đàn hồi, rất dài căng ngang có đầu A dao động điều hòa với tần số thay đổi được trong khoảng từ 45 Hz đến 70 Hz. Sóng tạo thành lan truyền trên dây với tốc độ 5 m/s. Điểm M trên dây cách đầu A một khoảng bằng 20 cm luôn dao động ngược pha với A thì tần số có giá trị là

A. 62,5 Hz.

B. 48,5 Hz.

C. 56,2 Hz.

D. 68,1 Hz.

Câu 10: Một sóng cơ lan truyền trên mặt một chất lỏng với biên độ 3cm. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ dao động cực đại của phần tử sóng là 1,2π. Lấy π2 = 10. Ở cùng một thời điểm, hai phần tử sóng tại hai thời điểm trên cùng hướng truyền sóng cách nhau 2,25 m thì dao động lệch pha nhau

A. \frac{3\pi}{8}(rad)

B. \frac{3\pi}{4}(rad)

C. \frac{\pi}{2}(rad)

D. \frac{5\pi}{8}(rad)

Câu 11: Trên mặt nước phẳng nằm ngang, có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 200Hz. Khoảng cách từ gợn sóng thứ nhất đến gợn sóng thứ năm là 1,6cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 2 m/s

B. 1 m/s

C.16 m/s

D. 0,8 m/s

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu1234567891011
Đáp ánBADBBCCDADD

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 867
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Vật lí 12

    Xem thêm