Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 do VnDoc sưu tầm và biên soạn nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm về bài 5 môn Vật lý lớp 12. Bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen

Câu 1: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là: A1 = 3 cm và A2 = 4 cm. Biên độ của dao động tổng hợp không thể nhận giá trị

A. 5,7 cm

B. 1,0 cm

C. 7,5 cm

D. 5,0 cm.

Câu 2: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình:

Trắc nghiệm Vật lí 12

Vận tốc của vật tại thời điểm t = 2s là

A. -10π (cm/s)

B. 10π (cm/s)

C. π (cm/s)

D. –π (cm/s).

Câu 3: Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:

Trắc nghiệm Vật lí 12

Dao động điều hòa có biên độ và pha ban đầu là:

A. 13 cm; π/6

B. 17 cm; π/12

C. 21 cm; 0,306 rad

D. 19 cm; π/8

Câu 4: Hai giao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha nhau, có biên độ là A1 và A2 với A2 = 3A1, thì dao động tổng hợp có biên độ A là

A. A1

B. 2A1

C. 3A1

D. 4A1

Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ là A1 và A2 với A2 = 4A1 thì dao động tổng hợp có biên độ A là

A. 5A1

B. 2A1

C. 3A1

D. 4A1

Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, có các phương trình dao động tương ứng là:

Trắc nghiệm Vật lí 12

Dao động tổng hợp có phương trình là

Trắc nghiệm Vật lí 12

Câu 7: Hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình có các phương trình lần lượt là:

Trắc nghiệm Vật lí 12

Biên độ dao động tổng hợp là

A. 4,5 cm.

B. 6 cm.

C. 3,5 cm

D. 3 cm.

Câu 8: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao động thành phần lần lượt là:

Trắc nghiệm Vật lí 12

Khi vật qua li độ x = 4 cm thì vận tốc dao động tổng hợp của vật là 60 cm/s. Tần số góc dao động tổng hợp của vật là

A. 6 rad/s

B. 10 rad/s

C. 40 rad/s

D. 20 rad/s.

Câu 9: Một vật có thể tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau. Nếu chỉ tham gia dao động thứ nhất, năng lượng dao động của vật là W1. Nếu chỉ tham gia dao động thứ hai, năng lượng dao động của vật là W2 = 2,25W1. Khi tham gia đồng thời hai giao động, năng lượng giao động của vật là

A. 1,5W1

B. W1

C. 0,25W1

D. 0,5W1

Câu 10: Một vật thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa có cùng tần số, dao động cùng phương và có cơ năng là W. Nếu chỉ thực hiện từng dao động thành phần, vật có cơ năng tương ứng là W1 và W2. Độ lệch pha của hai dao động được xác định bằng công thức

Trắc nghiệm Vật lí 12

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B C B A A B D C D

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 5 Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt môn Vật lý 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.391
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Vật lí 12

Xem thêm