Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 18

Trắc nghiệm Vật lý 12

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 12 bài 18 là tài liệu tham khảo nhằm ôn luyện lại kiến thức môn Lý 12 được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân thông qua các dạng bài tập Vật lý khác nhau cũng như kiến thức nâng cao.

Trắc nghiệm Vật lý 12 bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha

Câu 1: Chọn phát biểu đúng

A. Roto của động cơ không đồng bộ ba pha quay với tốc độ của từ trường quay.

B. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ ba pha không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào mô-men cản.

C. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.

D. Vecto cảm ứng từ của từ trường quay trong long stato của động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi cả hướng lẫn trị số.

Câu 2: Một động cơ không đồng bộ ba pha sinh ra công cơ học gấp 80 lần nhiệt lượng tỏa ra của máy. Tìm hiệu suất của động cơ?

A. 38,8%

B. 8,8%

C. 90,8%

D. 98,8%

Câu 3: Một động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ điện năng bằng 440W, hệ số công suất bằng 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ bằng 220V. Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ?

A. 7,5(A)

B. 2(A)

C. 2,5(A)

D. 5(A)

Câu 4: Chọn phát biểu đúng: Động cơ không đồng bộ ba pha là động cơ:

A. Hoạt động được với các dòng điện ngược pha nhau.

B. Được cấu tạo bởi ba cuộn dây không đồng bộ nhau.

C. Rôto quay không đồng bộ với từ trường quay của stato.

D. Có cấu tạo của stato và rôto ngược với động cơ đồng bộ.

Câu 5: Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha, có điện áp dây 380V. Động cơ có công suất 10 kW. Hệ số công suất 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu?

A. 18,94A

B. 56,72A

C. 45,36A

D. 26,35A

Câu 6: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha

A. Rôto là bộ phận tạo ra từ trường quay.

B. Tốc độ quay của rôto bằng với tốc độ quay của từ trường.

C. Chuyển động quay của stato được dùng để làm quay các máy.

D. Stato là bộ phận tạo nên từ trường quay.

Câu 7: Một động cơ điện không đồng bộ sinh ra công cơ học gấp 80 lần nhiệt lượng tỏa ra của động cơ. Hiệu suất của động cơ đó là:

A. 80%

B. 85%

C. 90%

D. 98,77%

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án B D C C A D D
Đánh giá bài viết
1 594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật lí 12 Xem thêm