Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐkimtraVt Lí 12Hc kì 2
Thời gian: 15 phút
Câu 1. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, hai khe cách nhau
một khoảng a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến n quan sát D,
hình ảnh giao thoa thu được trên màn khoảng vân i. Bức xạ chiếu vào hai
khe bước sóng A được xác định bởi công thức
Câu 2. Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được
A. Màu sắc của vật
B. Hình dạng của vật
C. Kích thước của vật
D. Thành phần cấu tạo nhiệt độ của các
Câu 3. Phát biểu nào dưói đây SAI khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng
đơn sắc?
A. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc khác nhau trị số như
nhau.
B. Ánh sáng trắng tập hợp của số ánh sáng đơn sắc khác nhau màu
biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.
C. Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị lăng kính làm tán sắc
D. Chiết suất môi trường trong suốt giá trị lớn nhất đối với ánh sáng màu
tím, nhỏ nhất đối với ánh sáng màu đỏ
Câu 4. Khi chiếu hai tia sáng đơn sắc song song màu đỏ màu lục từ không
khí vào ng kính thủy tinh tia thì:
A. Các tia ló song song
B. Các tia luôn luôn cắt nhau sau lăng nh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Tia đỏ góc lệch lớn hơn
D. Tia lục có góc lệch lớn hơn
Câu 5. Khoảng cách giữa hai khe khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe
trong thí nghiệm giao thoa Iâng là: a = 2mm D = 2m. Chiếu bằng ánh sáng
đơn sắc bước sóng 0,64μm thì vân tối thứ 3 cách vân sáng trung tâm một
khoảng là:
A. 0,64 mm B. 6,4 mm
C. 1,6 mm D. 1,2 mm
Câu 6. Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách hai khe a = 2mm,
khoảng cách hai khe tới màn D = l,2m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu
đỏ ớc sóng 0,7μm màu lục ớc sóng 0,48μm. Khoảng cách từ vân
sáng màu đỏ bậc 2 đến vân ng màu lục bậc 5 (cùng phía so với sáng vân
trung tâm) là:
A. 3,24 mm B. 1 mm
C. 0,6 mm D. 1,2 mm
Câu 7. Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, bề rộng giao thoa 7,2mm
người ta đếm được 9 vân sáng (ở 2 rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân
trung tâm 14,4mm vân gì?
A. M vân sáng thứ 16.
B. M vân tối thứ 18.
C. M vân tối thứ 16.
D. M vân sáng thứ 18.
Câu 8. Một nguồn sáng đơn sắc S cách 2 khe Young 0,2mm phát ra một bước
xạ đơn sắc có λ=0,64μm. Hai khe cách nhau a = 3mm, màn cách 2 khe 3m.
Miền vân giao thoa trên màn bề rộng 12mm. Số vân tối quan sát được trên
màn là:
A. 16 B. 17
C. 18 D. 19
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9. Chiếu ánh sáng trắng bước sóng biến đổi từ 0,38μm đến 0,76μm
vào khe S trong thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách từ hai nguồn đến màn
2m, khoảng ch giữa hai nguồn 2mm. Số bức xạ cho vân sáng tại M trên
màn cách vân trung tâm 4mm là:
A. 6 B. 7
C. 5 D. 4
Câu 10. Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Iâng khoảng cách từ màn
ảnh đến hai khe D = 2,5m, khoảng cách giữa hai khe a = 2,5mm . Chiếu
đồng thời hai ánh ng đơn sắc ớc sóng λ1 = 0,48μm λ2 = 0,64μm thì
vân sáng cùng màu với n trung tâm gần nhất cách vân trung tâm:
A. 1,72mm B. 0,64mm
C. 1,92mm D. 1,64mm
Đáp án & Thang điểm
Câu 1. Đáp án C
Bức xạ chiếu vào hai khe ớc ng A được xác định bởi ng
thức:
Câu 2. Đáp án D
Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ c định được thành phần cấu
tạo nhiệt độ của c chất.
Câu 3. Đáp án A
Chiết suất của lăng kính đối vói ánh sáng đơn sắc khác nhau trị số khác
nhau.
Câu 4. Đáp án D
Khi chiếu hai tia sáng đơn sắc song song màu đỏ màu lục từ không khí vào
lăng kính thủy tinh tia thì tia lục góc lệch lớn hơn.
Câu 5. Đáp án C
Vị trí của n tối thứ 3 (k = 2) cách vân trung tâm một khoảng là:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 198
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm