Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐkimtraVt Lí 12Hc kì 2
Thời gian: 15 phút
Câu 1. Nơtron hạt cấp
A. không mang điện.
B. mang điện tích âm.
C. tên gọi khác hạt nơtrinô.
D. mang điện tích ơng.
Câu 2. c hạt nhân đồng vị những hạt nhân
A. cùng s nơtron nhưng khác số prôtôn.
B. cùng s prôtôn nhưng khác số nơtron.
C. cùng s nuclôn nhưng khác số prôtôn.
D. cùng s nuclôn nhưng khác số nơtron.
Câu 3. Chùm tia β+
A. chùm các hạt nhân cùng khối ợng với electron, mang điện +e
B. tia β+ tầm bay trong không khí ngắn hơn so với tia α
C. ít bị lệch đường đi hơn hạt α khi đi qua điện trường
D. tia β+ kh ng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia Rơnghen
Câu 4. Xác định số hạt proton notron của hạt nhân
A. 11 proton 13 notron
B. 12 proton 14 notron
C. 24 proton 11 notron
D. 11 proton 24 notron
Câu 5. Trong phóng xạ β- thì hạt nhân con:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Lùi 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
B. Tiến 2 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
C. Lùi 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
D. Tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
Câu 6. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng
xạ)?
A. Đơn v đo độ phóng xạ becơren.
B. Độ phóng xạ đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của
một lượng chất phóng xạ.
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên
tử của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của ợng
chất đó.
Câu 7. Một khối chất Astat số nguyên tử ban đầu N0 =
2,86.1016 nguyên tử và phóng xạ ra tia α. Trong giờ đầu tiên phát ra
2,29.1015 hạt α. Chu kỳ bán của Astat là:
A. 8 giờ 18 phút B. 8 giờ
C. 7 giờ 18 phút D. 8 giờ 10 phút
Câu 8. Trong khoảng thời gian 4 giờ, 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng
vị phóng xạ đã bị phân rã. Chu bán của đồng v đó bằng bao nhiêu?
A. 1 giờ B. 2 gi
C. 3 giờ D. 4 gi
Câu 9. Ban đầu có √√2 g Pôlôni nguyên chất, đó chất phóng xạ chu kỳ
bán 138 ngày phương trình phân rã: . Sau bao
lâu thì khối ợng chì được tạo ra 0,4g?
A. 69 ngày B. 138 ngày
C. 34,5 ngày D. 276 ngày
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10. Biết Cs137 chất phóng xạ β-. Sau 15 năm độ phóng xạ của giảm
bớt 29,3% khối lượng chất phóng xạ còn lại 2,8√2.10-8 g. Tính độ phóng
xạ ban đầu của Cs137.
A. 1,8.105 Bq B. 0,8.105 Bq
C. 0,9√2.105 Bq D. 1,8√2.105 Bq
Đáp án & Thang điểm
Câu 1. Đáp án A
Nơtron hạt cấp không mang điện.
Câu 2. Đáp án B
Các hạt nhân đồng vị những hạt nhân có cùng s proton nhưng khác số
nơtron.
Câu 3. Đáp án A
Chùm tia β+ chùm các hạt cùng khối lượng với electron, mang điện
+e.
Câu 4. Đáp án A
Số khối: A = 24
Số Proton: Z = 11
Số notron: N = A Z = 13
Câu 5. Đáp án D
Trong phóng xạ β- thì hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng phân loại tuần hoàn
Câu 6. Đáp án D
Phát biểu này sai độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ không phụ
thuộc nhiệt độ của ợng chất đó.
Câu 7. Đáp án A
Số nguyên tử α tạo ra chính bằng số nguyên tử At đã phóng xạ, do đó:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm