Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐkimtraVt Lí 12Hc kì 2
Thời gian: 15 phút
Câu 1. Hiện tượng nào dưới đây hiện tượng quang điện?
A. Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng với bước sóng ánh
sáng thích hợp.
B. Electron bật ra khỏi kim loại khi ion đập vào kim loại đó.
C. Electron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi nguyên tử này va chạm với
nguyên tử khác.
D. Electron bứt ra khỏi kim loại khi kim loại bị nung nóng.
Câu 2. Chiếu tới bề mặt của một kim loại bức xạ bước sóng λ , giới hạn
quang điện của kim loại đó λ0. Biết hằng số Plăng h, vận tốc ánh sáng
trong chân không c. Để có hiện ợng quang điện xảy ra thì
Câu 3. Nếu quan niệm ánh sáng chỉ tính chất sóng thì không th giải thích
được hiện ợng nào dưới đây?
A. Khúc xạ ánh sáng.
B. Giao thoa ánh sáng.
C. Phản x ánh sáng.
D. Quang điện.
Câu 4. Photon sẽ năng lượng lớn hơn nếu có:
A. Bước ng lớn hơn
B. Tần số lớn hơn
C. Biên độ lớn hơn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Vận tốc lớn hơn
Câu 5. Công thoát electron của một kim loại 7,64.10-19 J. Chiếu lần ợt
vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ ớc sóng λ1 = 0,18μm, λ2 =
0,21μm λ3 = 0,35μm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào
gây được hiện ợng quang điện đối với kim loại đó?
A. Hai bức xạ (λ1 và λ2).
B. Không bức xạ nào trong ba bức xạ trên.
C. Cả ba bức xạ (λ1, λ2 λ3).
D. Chỉ bức xạ λ1.
Câu 6. Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Cho
công thoát electron của kim loại A = 2eV. Bước sóng giới hạn quang điện
của kim loại là:
A. 0,621μm B. 0,525μm
C. 0,675μm D. 0,58μm
Câu 7. Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s. Bước
sóng giới hạn quang điện của kim loại λ0 = 0,6μm. Công thoát của kim loại
đó là:
A. 4,31.10-20 J B. 3,31.10-19 J
C. 5,31.10-8 J D. 3,31.10-17 J
Câu 8. Chiếu một bức xạ bước sóng 0,18μm vào catốt của một tế bào
quang điện giới hạn quang điện 0,3μm. Để cho không electron nào
đến được anốt thì hiệu điện thế UAK phải thoả mãn điều kiện nào? Cho điện
tích của electrone = -1,6.10-16 C, hằng số Flăng h = 6,625.10-34 J.s; c =
3.108 m/s.
A. UAK -2,26V B. UAK -2,76V
C. UAK -1,76V D. UAK -0,76V
Câu 9. Chọn câu trả lời đúng. Cho e = 1,6.10-19 C. Cường độ dòng điện qua
ống 10mA. Số electron đến đập vào đối âm cực trong 10 giây là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 6,25.108 B. 6,35.1017
C. 6,25.1017 D. 6,25.1019
Câu 10. Chọn câu trả lời đúng. Khi chiếu 2 ánh ng tần số f1 = 1015 Hzvà
f2 = 1,5.1015 Hz vào một kim loại làm catốt của một tế o quang điện, người
ta thấy tỉ số các động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện
bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là:
A. 1015 Hz B. 1,5.1015 Hz
C. 7,5.1014 Hz D. Một giá trị khác
Đáp án & Thang điểm
Câu 1. Đáp án A
Electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng
thích hợp.
Câu 2. Đáp án D
Để hiện ợng quang điện xảy ra thì λ λ0.
Câu 3. Đáp án D
Nếu quan niệm ánh ng chỉ có nh chất sóng thì không thể giải thích được
hiện tượng quang điện.
Câu 4. Đáp án B
Photon sẽ năng lượng lớn hơn nếu tần số lớn hơn.
Câu 5. Đáp án A
Giới hạn quang điện của tấm kim loại là:
Do λ1, λ2 < λ0 λ3 > λ0 nên chỉ hai bức xạ ớc sóng λ1 λ2 mới
gây ra được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.
Câu 6. Đáp án A
Giới hạn quang điện của tấm kim loại:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 12 - Đề 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Xem thêm