Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 3

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 3 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2

Môn Địa Lí lớp 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Triệu người

Năm

1995

2000

2005

2010

2012

Thành thị

14,9

18,7

22,3

26,5

28,3

Nông thôn

56,7

58,9

60,1

60,4

60,5

Tổng số

71,6

77,6

82,4

86,9

88,8

Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014

Để biểu thị quy mô và cơ cấu dân số nước ta năm 2000 và 2010 qua bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp là:

A. Cột

B. Đường

C. Miền

D. Tròn

Câu 2: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ, NĂM 2012

Đơn vị: %

Vùng

Nông, lâm, thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Đồng bằng sông Hồng

40,7

29,8

29,5

Đồng bằng sông Cửu Long

52,1

16,6

31,3

Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014

Nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế năm 2012:

A. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản cao nhất trong cơ cấu lao động.

B. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng cao hơn Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản thấp hơn Đồng bằng sông Hồng.

D. Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng ngành dịch vụ cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3: Vùng có mật độ dân số cao nhất nước là:

A. Đông Nam Bộ.

B. Đồng bằng Sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 4: Nội dung nào sau đây của Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta liên quan trực tiếp đến vấn đề gia tăng dân số?

A. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số.

B. Thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao động giữa các vùng.

C. Xây dựng chính sách chuyển dịch cơ cấu nông thôn và thành thị.

D. Đưa xuất khẩu lao động thành một chương trình lớn. 

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không phải của dân số nước ta hiện nay?

A. Dân số đông.

B. Nhiều thành phần dân tộc.

C. Dân số tăng nhanh.

D. Phân bố đồng đều.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn của nước ta trong thời gian gần đây?

A. Tỉ trọng lao động đã qua đào tạo tăng.

B. Tỉ trọng lao động chưa qua đào tạo tăng.

C. Tỉ trọng lao động đã qua đào tạo không đổi.

D. Tỉ trọng lao động đã qua đào tạo giảm.

Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với đô thị hoá nói chung và ở Việt Nam nói riêng?

A. Hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp.

B. Xu hướng tăng nhanh dân số thành thị.

C. Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.

D. Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

A. Tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.

B. Ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

C. Sử dụng không nhiều lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật.

D. Có khả năng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.

Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người là:

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

B. Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ.

C. Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Nẵng.

D. Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt ở nước ta?

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. C. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

B. Hà Nội, Cần Thơ. D. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Từ khóa “quy mô và cơ cấu”. Yêu cầu vẽ 2 mốc năm. → tròn là thích hợp nhất (xử lí số liệu, bán kính)

Chọn: D.

Câu 2: Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản cao nhất trong cơ cấu lao động (chiếm 52,1%).

Chọn: A.

Câu 3: Khai thác bảng 16.2. sách giáo khoa trang 69

Chọn: B.

Câu 4: Để tác động trực tiếp đến gia tăng dân số cần có biện pháp: Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số. Thông qua chương trình kế hoạch hóa gia đình.

Chọn: A

Câu 5: Nước ta là một nước đông dân, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 7 châu Á và thứ 13 trên thế giới với 54 dân tộc cùng sinh sống nhưng dân cư phân bố không đều trên phạm vi cả nước.

Chọn: D.

Câu 6: Trong thời gian gần đây tỉ trọng lao động đã qua đào tạo ngày càng tăng.

Chọn: A.

Câu 7: Điểm không đúng với đô thị hoá nói chung và ở Việt Nam nói riêng là hoạt động của dân cư gắn với nông nghiệp. Đúng phải là hoạt động dân cư gắn với công nghiệp, dịch vụ.

Chọn: A.

Câu 8: Đô thị hoá đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta là sử dụng nhiều lực lượng lao động có trình độ chuyên môn kĩ thuật.

Chọn: C.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 (Dân số). Xác định kí hiệu đô thị có quy mô dân số từ 500001 đến 1 triệu người. Đó là: Cần Thơ, Biên Hòa, Đà Nẵng.

Chọn: C.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 (Dân số). Xác định kí hiệu đô thị đặc biệt. Đó là: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội → Đô thị đặc biệt. Cần Thơ là đô thị loại 2. Đà Nẵng, Hải Phòng đô thị loại 1.

Chọn: A.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 Xem thêm