Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)

Môn Lịch Sử lớp 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), Mĩ nhằm thực hiện âm mưu chiến lược nào?

A. Chia cắt lâu dài nước Việt Nam.

B. Tách nhân dân với phong trào cách mạng.

C. Cô lập lực lượng vũ trang cách mạng.

D. Dùng người Việt đánh người Việt.

Câu 2: Phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang

A. giữ vững và phát triển thế tiến công.

B. gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất.

C. chuyển dần sang đấu tranh chính trị.

D. chuyển hẳn sang tiến công chiến lược.

Câu 3: Từ 1965 - 1968, Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

A. "Việt Nam hóa chiến tranh".

B. "Đông Dương hóa chiến tranh".

C. "Chiến tranh cục bộ".

D. "Chiến tranh đặc biệt".

Câu 4: Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam sau năm 1954?

A. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân.

C. đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm.

D. Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Câu 5: Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mĩ?

A. An Lão (Bình Định). B. Ba Gia (Quảng Ngãi).

C. Bình Giã (Bà Rịa). D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Câu 6: Điều khoản nào của Hiệp định Pari năm 1973 có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam?

A. Hai bên ngừng bắn và giữ nguyên vị trí ở miền Nam.

B. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị.

C. Các bên thừa nhận thực tế ở miền Nam có hai chính quyền.

D. Hoa Kì rút hết quân viễn chinh và quân các nước đồng minh.

Câu 7: Trong đông - xuân 1965 - 1966, Mĩ mở 5 cuộc hành quân “tìm diệt” lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính ở miền Nam Việt Nam là

A. Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

B. Tây Nam Bộ và Chiến khu D.

C. Đông Nam Bộ và Liên khu V.

D. Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 8: Ý nào không phản ánh đúng âm mưu của Mĩ khi thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ hai (1972)?

A. Cứu nguy cho chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đang thất bại ở miền Nam.

B. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.

C. Uy hiếp tinh thần và làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân hai miền Bắc, Nam.

D. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Câu 9: Việt Nam đã “đánh cho Mĩ cút” bằng thắng lợi nào?

A. Hiệp định Pari về Việt Nam năm 1973.

B. Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4 đến 30/4/1975).

C. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Câu 10: Lực lượng nòng cốt của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam là

A. quân đội Mĩ.

B. quân đội Đồng minh Mĩ.

C. quân đội Sài Gòn.

D. quân đội Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Đáp án

1 – A

2 – B

3 – C

4 – A

5 – D

6 – D

7 – C

8 – A

9 – A

10 – C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 58
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Lịch Sử Xem thêm