Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 2

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm trong 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2

Môn Địa Lí lớp 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Triệu người

Năm

1995

2000

2005

2010

2012

Thành thị

14,9

18,7

22,3

26,5

28,3

Nông thôn

56,7

58,9

60,1

60,4

60,5

Tổng số

71,6

77,6

82,4

86,9

88,8

Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014

Để biểu thị quy mô và cơ cấu dân số nước ta năm 1995 và 2012 qua bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp là:

A. Cột

B. Đường

C. Miền

D. Tròn

Câu 2: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ, NĂM 2012

Đơn vị: %

Vùng

Nông, lâm, thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Đồng bằng sông Hồng

40,7

29,8

29,5

Đồng bằng sông Cửu Long

52,1

16,6

31,3

Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014

Nhận xét nào sau đây không đúng với cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế năm 2012:

A. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản cao nhất trong cơ cấu lao động

B. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng cao hơn Đồng bằng sông Hồng

C. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản cao hơn Đồng bằng sông Hồng

D. Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng ngành dịch vụ thấp hơn Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 3: Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta?

A. Chất lượng lao động cao. B. Nguồn lao động dồi dào.

C. Có nhiều việc làm mới. D. Thu nhập người dân tăng.

Câu 4: Nội dung nào sau đây của Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta liên quan trực tiếp đến dân số thành thị?

A. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số.

B. Thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao động giữa các vùng.

C. Xây dựng chính sách đáp ứng chuyển dịch cơ cấu nông thôn và thành thị.

D. Đưa xuất khẩu lao động thành một chương trình lớn. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dân số nước ta?

A. Dân số nước ta tăng nhanh.

B. Việt Nam là một nước đông dân.

C. Phần lớn dân số ở thành thị.

D. Cơ cấu dân số chuyển sang già hóa.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn của nước ta trong thời gian gần đây?

A. Tỉ trọng lao động đã qua đào tạo tăng, chưa qua đào tạo tăng.

B. Tỉ trọng lao động chưa qua đào tạo giảm, qua đào tạo tăng.

C. Tỉ trọng lao động đã qua đào tạo giảm, chưa qua đào tạo tăng.

D. Tỉ trọng lao động chưa qua đào tạo giảm, qua đào tạo giảm.

Câu 7: Điểm nào sau đây không đúng với quá trình đô thị hoá của nước ta?

A. Thời kì phong kiến, đô thị Việt Nam được hình thành ở những nơi có vị trí thuận lợi với các chức năng hành chính, thương mại, quân sự.

B. Thời kì Pháp thuộc, hệ thống đô thị mở rộng, các đô thị lớn được tập trung phát triển mạnh.

C. Từ 1954 đến 1975, ở miền Bắc, đô thị hoá gắn liền với quá trình công nghiệp hoá trên cơ sở mạng lưới đô thị có từ trước.

D. Từ 1975 đến nay, đô thị hoá phát triển mạnh, các đô thị được mở rộng nhanh hơn, đặc biệt phát triển các đô thị lớn.

Câu 8: Nhận xét nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

A. Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

B. Lực lượng lao động có trình độ cao vẫn còn ít.

C. Đội ngũ cán bộ quản lí còn thiếu nhiều.

D. Đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề đông đảo.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây ở nước ta là đô thị loại 3?

A. Đồng Hới, Hưng Yên, Tân An, Kon Tum.

B. Thái Bình, Đà Lạt, Cà Mau, Trà Vinh.

C. Sơn La, Thái Nguyên, Pleiku, Cao Bằng.

D. Lạng Sơn, Quy Nhơn, Vĩnh Long, Quảng Trị.

Câu 10: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định đô thị của nước ta có quy mô dân số dưới 1 triệu người?

A. Hà Nội

B. Hải Phòng

C. Thành phố Hồ Chí Minh

D. Đà Nẵng.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Từ khóa “quy mô và cơ cấu”. Yêu cầu vẽ 2 mốc năm. → tròn là thích hợp nhất (xử lí số liệu, bán kính).

Chọn: D.

Câu 2: Đồng bằng sông Cửu Long (16,6%) có tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng thấp hơn Đồng bằng sông Hồng (29,8%)

Chọn: B.

Câu 3: Dân số đông tạo ra nguồn lao động lớn, thị trường tiêu thụ lớn.

Chọn B.

Câu 4: Xây dựng chính sách đáp ứng chuyển dịch cơ cấu nông thôn và thành thị là một trong các nội dung của chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta liên quan trực tiếp đến dân số thành thị.

Chọn: C.

Câu 5: Đặc điểm phân bố dân cư ở nước ta: Dân cư phân bố không đều trên phạm vi cả nước, dân cư phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển còn phân bố thưa thớt ở miền núi và phần lớn dân cư sinh sống ở các vùng nông thôn.

Chọn: C.

Câu 6: Đặc điểm của sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn của nước ta trong thời gian gần đây là tỉ trọng lao động chưa qua đào tạo đã giảm còn lao động qua đào tạo ngày càng tăng.

Chọn: B.

Câu 7: Điểm không đúng với quá trình đô thị hoá của nước ta là thời kì Pháp thuộc, hệ thống đô thị mở rộng, các đô thị lớn được tập trung phát triển mạnh.

Chọn: B.

Câu 8: Đặc điểm không đúng với lao động nước ta hiện nay là đội ngũ công nhân kĩ thuật lành nghề đông đảo.

Chọn: D.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 (Dân số). Xác định kí hiệu đô thị loại 3. Đó là: Đồng Hới, Hưng Yên, Tân An, Kon Tum.

Chọn: A.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 (Dân số). Xác định kí hiệu đô thị có quy mô dân số dưới 1 triệu người. Đó là: Đà Nẵng. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng có số dân trên 1 triệu người.

Chọn: D.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 38
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 Xem thêm