Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Biến dị

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Biến dị có kèm theo đáp án gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm là tài liệu tham khảo,giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Sinh học lớp 12.

Các em có thể tự ôn bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho những kì thi quan trọng, các em có thể xem thêm tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 để tiếp cận với nhiều dạng bài tập hơn. Mời các em tham khảo:

1. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là:

A. Trong 2 ADN mới, mỗi ADN gồm có 1 mạch cũ và 1 mạch mới được tổng hợp.

B. 2 ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi có 1 ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi

C. 2 ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

D. Sự nhân đôi của ADN chỉ xảy ra trên một mạch của ADN

2. Người ta tiến hành lai giữa 2 cây thuốc lá có kiểu gen như sau: P : aaBB X AAbb. Kiểu gen của con lai trong trường hợp con lai được gây đột biến tứ bội là:

A. AAaBb. B. AAaBBb. C. AAaaBBb. D. AAaaBBbb.

3. Thể đa bội thường gặp ở:

A. Thực vật B. Động vật bậc cao C. Thực vật và động vật D. Vi sinh vật

4. Tổ hợp các giao tử nào dưới đây của người sẽ tạo ra hội chứng Đao?

1. (23 + X)

2. (21 + Y)

3. (22 + XX) 4. (22 + Y)

A. 3 và 4. B. 1 và 2. C. 1 và 4. D. 2 và 3.

5. Đột biến nào dưới đây có thể dẫn đến làm mất hoặc thêm vật chất di truyền trong tế bào?

A. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ

B. Lặp đoạn và chuyển đoạn

C. Đảo đoạn và chuyển đoạn

D. Mất đoạn và lặp đoạn

6. Đột biến lặp đoạn là:

A. Một đoạn nào đó của NST thêm vào.

B. Một đoạn của NST bị đứt ra và mất đi.

C. Một đoạn nào đó của NST lặp lại một hay nhiều lần.

D. Một đoạn nào đó của NST đứt ra và gắn vào vị trí khác.

7. Theo dõi 100.000 trẻ sinh ra tại nhà hộ sinh người ta thấy có 10 em lùn bẩm sinh, trong đó có 2 em có bố hoặc mẹ lùn, các em còn lại bố mẹ đều bình thường. Tần số đột biến lùn là

A. 2.10-5. B. 8.10-5. C. 6.10-5. D. 4.10-5.

8. Ở một loài thực vật A quy định hoa màu đỏ, a quy định hoa màu trắng. Khi người ta cho lai các cơ thể có kiểu gen : P AAaa x Aa

Trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ F1 sẽ là:

A. 36 đỏ : 1 trắng. B. 35 đỏ : 1 trắng. C. 12 đỏ : 1 trắng. D. 11 đỏ : 1 trắng.

9. Bệnh ở người do đột biến cấu trúc NST là:

A. Bệnh Đao.

B. Bệnh mù màu đỏ lục.

C. Bệnh ung thư máu.

D. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm.

10. Sự nhân đôi của ADN trên cơ sở nguyên tắc bổ sung có tác dụng:

A. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ.

B. Đảm bảo duy trì thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ; sao lại chính xác trình tự của các nuclêôtit trên mỗi mạch của phân tử ADN và duy trì tính chất đặc trưng và ổn định của phân tử ADN qua các thế hệ.

C. Góp phần tạo nên hiện tượng biến dị tổ hợp.

D. Sao lại chính xác trình tự của các nuclêôtit trên mỗi mạch của phân tử ADN và duy trì tính chất đặc trưng và ổn định của phân tử ADN qua các thế hệ.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Biến dị

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

A

C

D

C

D

D

C

B

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Biến dị có kèm theo đáp án. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập hiệu quả. Mời các em tham khảo them các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tốt!

Đánh giá bài viết
1 36
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm