Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội là đề thi học kì I lớp 4 môn Toán được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các em củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi định kì cuối học kì 1 sắp diễn ra.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Tài Văn 2, Sóc Trăng

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa

PHÒNG GD-ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG TRUNG II

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2015 -2016
Môn: Toán – Lớp 4 – Thời gian 40 phút
(Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là:

A. 5 070 600 B. 5 007 600 C. 5 700 600

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 x m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594

Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

A. 20 B. 18 C. 19

Câu 4: Số có 4 chữ số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 99880 B. 2012 C. 5 760

Câu 5: Trung bình cộng của 3 số là 60. Vậy tổng của 3 số là:

A. 30 B.180 C.20

Câu 6: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 25 cm xếp cạnh nhau. Vậy chu vi của hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế là:

A.100 cm B.300 cm C. 200cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

528946 + 74529 435260 - 92763 268 x 34 86679 : 214

Câu 8: Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm.

310 cm2 ..... 3 dm2 10 cm2 1970 cm2 ..... 19 dm2 69 cm2

400 kg ...... 4 tạ 4 phút 20 giây...... 3 phút 59 giây

Câu 9: Khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có 45 học sinh, số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 3 học sinh. Hỏi khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 10. Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 m2, chiều dài 105 m.

a) Tính chiều rộng của sân bóng đá;

b) Người ta đã mở rộng sân bóng bằng cách kéo dài chiều dài thêm 5m. Tính diện tích phần mở rộng?

Đánh giá bài viết
1 3.586
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm