Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo. Quý phụ huynh có thể tải về và dùng để luyện tập cho các em tại nhà, quý giáo viên có thể sử dụng để làm bài tập cho các em. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Tài Văn 2, Sóc Trăng

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Lê Văn Tám, Quảng Nam

TRƯỜNG TH ĐẠI LÃNH 2

Lớp: 4...

Họ tên:

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ

Năm học: 2014 - 2015

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

Ngày kiểm tra: 29/12/2014

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a/ Số gồm 6 vạn, 5 nghìn và 4 chục được viết là:

A. 50 640 B.65 040 C.5 640 D. 6 540

b/ Chữ số 9 trong số 1 986 850 có giá trị là:

A. 900 B. 9 000 C. 900 000 D. 90 000

c/ Giá trị của biểu thức: 202 - 1988: 14

A. 600 B. 400 C. 60 D. 40

d/ Tìm x: 1855: x = 35

A. 53 B.54 C. 35 D. 52

e/ Biết của một bao gạo nặng 20 kg, Ba bao gạo như thế cân nặng bao nhiêu kg?

A. 10 kg B. 40 kg C. 60 kg D. 120 kg

g/ Một hình vuông có chu vi 20 m, diện tích hình vuông đo bằng bao nhiêu m2?

A. 15 m2 B. 20 m2 C. 25 m2 D. 400 m2

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S

a/ 5 tấn 15 kg = 5015 kg.

b/ 4 phút 20 giây = 420 giây

c/ Một nữa thế kỉ và sáu năm = 560 năm

d/ Năm nhuận có 366 ngày

Bài 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là

a. đường cao AH c. đường cao AC

b. đường cao BC d. đường cao AB

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

A.372549 + 459521 B. 920460 - 510754 C. 2713 x 205 D. 1980 : 15

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện:

20 x 190 x 5 =

Bài 6: Một thư viện trường học cho học sinh mượn 90 quyển sách gồm hai loại: Sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 20 quyển. Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (3 điểm)

A /B. 65 040

b/ C. 900 000

c/ C. 60

d/ A. 53

e/ D. 120 kg

g/ C. 25 m2

Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S (1 điểm):

a/ Đ b/ S c/ S d/ Đ

Bài 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

a) – Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là (1 đ) AH

Bài 4: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

Bài 5: Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện: (1 điểm)

20 x 190 x 5

= 20 x 5x 190

= 1 00 x 190

= 190 00

Bài 6: (2 điểm) Căn cứ vào lời giải, phép tính và cách ghi đáp số mà ghi từ 0 đến 2 điểm.

Đánh giá bài viết
3 2.080
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm