Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Câu 1: Đánh dấu x vào chỗ ….. đặt sau kết quả đúng:

5 – 1 – 1 = 3 ….. 4 – 1 – 1 = 2 …..

5 – 2 = 3 ….. 5 – 4 = 1 ….

5 – 2 – 1 = 3 …. 5 – 2 – 2 = 1 ….

Câu 2. Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Câu 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Câu 4. Điền dấu (< > =) thích hợp vào chỗ ….:

5 – 2 – 1 – …. 2 4 – 1 – 1 …. 2

4 – 1 …. 1 + 1 5 – 1 – 2 …. 1 + 1

5 – 1 – 3 …. 1 5 – 2 – 2 …. 1

5 – 3 – 1 …. 2 4 – 1 – 2 …. 1

Câu 5. Tính (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Câu 6. Cho 3 số 0 , 1 , 4.

Từ 3 số đó hãy viết các phép tính cộng để có kết quả là 5.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Câu 7. Cho 3 số 1 , 3 , 5.

Từ 3 số đó hãy viết các phép tính trừ để có kết quả là 1.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 10 - Đề 2

Câu 7:

5 – 3 – 1 = 1

5 – 1 – 3 = 1

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 5.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 2 Xem thêm