Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Câu 1: Đánh dấu x vào chỗ ….. đặt sau kết quả đúng:

5 – 2 – 0 = 3 ….. 5 – 0 – 2 = 3 …..

3 – 0 – 3 = 3 ….. 3 – 0 – 3 = 0 …..

1 + 4 + 0 = 5 ….. 4 – 0- 1 = 3 …..

2 + 2 + 1 = 5 ….. 2 + 1 + 2 = 5 …..

Câu 2. Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Câu 3. Điền mỗi số 1 , 2 , 3 , 4 vào một ô trống thích hợp để khi cộng ba số theo cột hay theo hàng đều bằng 5 (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Câu 4. Tính (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Câu 6. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Câu 3:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

Câu 6:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 11 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 12 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 6.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm