Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường THCS Thuận Hưng, Hậu Giang

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường THCS Thuận Hưng, Hậu Giang có đáp án là là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6 muốn củng cố kiến thức môn Sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng giữa kỳ I môn Toán lớp 6 trường Xuân Dương năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 6 huyện Long Mỹ năm 2013 - 2014

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LONG MỸ

TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

(Năm học: 2015 – 2016)

MÔN: SINH HỌC 6

THỜI GIAN: 60 phút

Câu 1 (3,0 điểm): Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào?

Câu 2 (1,0 điểm): Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây?

Câu 3 (2,5 điểm): Rễ có mấy miền? Chức năng của mỗi miền?

Câu 4 (1,5 điểm): Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng hòa tan của rễ?

Câu 5 (2,0 điểm): Thân cây gồm những bộ phận nào? Thân dài ra do đâu?

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Câu 1: Các thành phần chủ yếu của tế bào thực vật:

 • Vách tế bào: ở ngoài, làm cho tế bào có hình dạng nhất định.
 • Màng sinh chất: Bao bọc chất tế bào.
 • Chất tế bào: là chất keo lỏng chứa các bào quan như lục lạp. Nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.
 • Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
 • Không bào: chứa dịch tế bào.

Câu 2: Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa đối với cây là giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Câu 3: Rễ có 4 miền:

 • Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền.
 • Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng.
 • Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.
 • Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.

Câu 4: Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng hòa tan của rễ:

 • Thời tiết.
 • Khí hậu.
 • Các loại đất khác nhau.

Câu 5

 • Thân cây gồm thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.
 • Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
Đánh giá bài viết
37 6.805
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm