Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 11 năm học 2019-2020 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT BÙI HỮU
NGHĨA
______________________
ĐỀ KIỂM TRA LẦN 3 HỌC 1
NĂM HỌC 2019-2020.
MÔN: TOÁN 11
Thời gian: 60 phút
(không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1: Trong c đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
A.
!
k
k
n
n
A
C
k
B.
!
n
P n
C.
1
n
n
A
D.
0
1
n
C
Câu 2: Công thức nào sau đây dùng để tính xác suất của biến cố A?
A.
n A
P A
n
B.
n A
P A
n B
C.
n
P A
n A
D.
Câu 3: tất cả 120 cách chọn 3 học sinh từ nhóm n (chưa biết) học sinh. Số n nghiệm của
phương trình nào sau đây?
A.
1 2 120n n n
B.
1 2 720n n n
C.
1 2 120n n n
D.
1 2 720n n n
Câu 4: Công thức tính hoán vị của n phần tử (
1,n n
)
A.
1 !
n
P n
B.
1 !
n
P n
C.
!
n
P n
D.
!
1 !
n
n
P
n
Câu 5: bao nhiêu cách sắp xếp 6 nam sinh 4 n sinh váo một dãy ghế hàng ngang 10
chỗ ngồi?
A. 3682800 B. 3628800 C. 3268800 D. 3627700
Câu 6: Công thức tính số chỉnh hợp chập k của n phần tử (
1 k n
,k n
)
A.
!
! !
k
n
n
A
n k k
B.
!
!
k
n
n
C
n k
C.
!
! !
k
n
n
C
n k k
D.
!
!
k
n
n
A
n k
Câu 7: Gieo một đồng tiền liên tiếp 3 lần. Tính xác suất của biến cố A “Lần đầu tiên xuất hiện
mặt sấp”?
A.
7
8
P A
B.
3
8
P A
C.
1
2
P A
D.
1
4
P A
Câu 8: Nếu phép thử một đồng tiền 3 lần thì không gian mẫu
A.
, , , , , ,NNN SSS NNS SSN NSN NSS SNN
B.
, , ,NN NS SN SS
C.
, , , , , , ,NNN SSS NNS SSN NSN SNS NSS SNN
D.
, , , , ,NNN SSS NNS SSN NSN SNS
Câu 9: Một hộp đựng 10 thẻ, đánh số từ 1 đến 10. Chọn ngẫu nhiên 3 thẻ. Gọi A biến cố để
tổng số của 3 thẻ được chọn không vượt quá 8. Số phần tử của biến cố A
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 10: Cho 6 số
2; 3; 4; 5; 6; 7
. Số các số tự nhiên chẵn 3 chữ số lập thành từ 6 chữ s đó
A. 18 B. 36 C. 108 D. 256
Câu 11: từ các số 1; 5; 6; 7 thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 4 chữ số với các ch số
khác nhau?
A. 24 B. 12 C. 256 D. 64
Câu 12: Hệ s
11
x
trong khai triển
10
2
1
x
x
A.
6 6
10
2C
B.
2
10
C
C.
6
10
C
D.
3
10
C
Câu 13: Một túi chứa 2 bi trắng 3 bi đen. Rút ra 3 bi. Xác suất để được ít nhất 1 bi trắng
A.
9
10
B.
1
5
C.
4
5
D.
1
10
Câu 14: Ba số hạng đầu trong khai triển
6
2 1a
A.
6 5 4
64 ; 192 ;480a a a
B.
6 5 4
; 15 ;30a a a
C.
6 5 4
64 ; 192 ;240a a a
D.
6 5 4
2 ; 6 ;15a a a
Câu 15: Công thức tính số t hợp chập k của n phần tử (
0 k n
,k n
)
A.
!
!
k
n
n
A
n k
B.
!
!k!
k
n
n
A
n k
C.
!
!
k
n
n
C
n k
D.
!
!k!
k
n
n
C
n k
Câu 16: Từ 7 số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 thể lập được bao nhiêu s tự nhiên có 4 chữ số khác nhau ?
A. 7.6.5.4 B.
4
7
C. 7! D. 7!.6!.5!.4!
Câu 17: Nếu tất cả các đường chéo của đa giác đều 12 cạnh được vẽ thì số đường chéo
A. 121 B. 54 C. 132 D. 66
Câu 18: Một nhóm học sinh 6 bạn nam 5 bạn nữ bao nhiêu cách chọn ra 5 bạn trong đó
3 bạn nam 2 bạn nữ ?
A. 462 B. 200 C. 2400 D. 20
Câu 19: Một người vào cửa hàng ăn, người đó chọn ra thực đơn gồm một món ăn trong 5 món,
1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng một loại nước uống trong 3 loại nước
uống. bao nhiêu cách chọn thực đơn ?
A. 100 B. 75 C. 15 D. 25
Câu 20: Trong khai triển nhị thức
7
2
n
a n
. tất cả 18 số hạng. Vậy n bằng
A. 11 B. 12 C. 17 D. 10

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 11

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 11 năm học 2019-2020 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa gồm 20 câu trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận là tài liệu để các em tham khảo trong quá trình ôn tập môn Toán 11, giúp các em củng cố và nắm vững bài học.

Đề chủ yếu xoay quanh những nội dung cơ bản các em đã được học với các câu hỏi từ mức độ từ dễ đến khó để các em làm quen với các dạng đề thi. Các em có thể tự ôn bài, tự làm bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho những kì thi quan trọng. Để đạt kết quả cao mời các em tham khảo thêm Giải bài tập Toán 11, Trắc nghiệm Hình học 11, Trắc nghiệm giải tích 11.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2019-2020 trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em ôn tập và đạt kết quả cao. Các em có thể xem thêm các tài liệu khác tại Tài liệu học tập lớp 11 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 11, Trắc nghiệm Hóa học 11, Trắc nghiệm Sinh học 11,..

Đánh giá bài viết
1 263
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 Xem thêm