20 đề ôn tập học kì 1 Toán 11 có đáp án

ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Khi gọi điện thoại một khách hàng đã quên mất 2 chữ số cuối chỉ nhớ rằng
đó 2 chữ số khác nhau nên đành chọn ngẫu nhiên 2 số. Tìm xác suất để người đó
thực hiện được cuộc gọi liên lạc ( kết quả m tròn đến 3 chữ ssau dấu phẩy thập
phân).
A.
0,111.
B.
0,001.
C.
0,01.
D.
0,011.
Câu 2: Một đoàn tàu 10 toa, 7 người vào ngẫu nhiên các toa. bao nhiêu cách để
toa số 1 có 2 người và những người còn lại không vào toa này.
A.
635040.
B.
317520.
C.
1240029.
D.
2480058.
Câu 3: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ.
A.
3
sin .y x x
B.
2cos 1.y x
C.
D.
2cos .y x
Câu 4: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành. Gọi
,I J
lần lượt
trung điểm của
AB
CD
Giao tuyến của hai mp
SAB
SCD
đường thẳng
song song với:
A.
.BI
B.
.IJ
C.
.BJ
D.
.AD
Câu 5: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành tâm
.O
Gọi
,M N
lần
lượt là trung điểm của
SA
.SD
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?
A.
//BC.MN
B.
//SB.ON
C.
//SC.OM
D.
//SC.ON
Câu 6: Cho tập
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 .
X
thể lặp được bao nhiêu sgồm 6 chsố
khác nhau lấy từ tập
X
mà phải có đúng 3 chữ số chẵn và 3 chữ số lẻ.
A.
84600.
B.
64800.
C.
46800.
D.
86400.
Câu 7: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn.
A.
2cos 2 .y x x
B.
sin 2.y x
C.
2cos 2 .y x x
D.
2cos .y x
Câu 8: Có 2 hộp, hộp 1 đựng 8 bi trắng và 2 bi đen; hộp 2 đựng 9 bi trắng và 1 bi đen.
Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp 1 bỏ sang hộp 2 rồi sau đó lấy ngẫu nhiên 3 bi từ hộp
2. Tìm xác suất để trong 3 bi lấy ra sau có 2 bi trắng.
A.
277
.
2475
B.
247
.
2475
C.
377
.
2475
D.
772
.
2475
Câu 9: Cho hình chóp
.S ABCD
, đáy là hình bình hành tâm
,O
gọi
, , ,M N P Q
lần lượt
trung điểm
, ,SA SB SC
.SD
Chọn khẳng định sai.
A.
NI SBD MNP
,với
I
là trung điểm
.MP
B.
NI SBD MNP
,với
I
là trung điểm
.SD
C.
NI SBD MNP
,với
I
là trung điểm
.SB
D.
NI SBD MNP
,với
I
là trung điểm
.NQ
Câu 10: Tìm tập xác định của hàm số
sin
tan
x
y
x
A.
\ | .
2
k k
B.
\ 0 .
C.
\ .
2
D.
\ k | .
2
k
Câu 11: Cho tứ diện
.ABCD
Gọi
,M N
lần lượt là trung điểm của
AC
và
.BC
Trên đoạn
BD
lấy
P
sao cho
2 .PB PD
Khi đó giao điểm của đường thẳng
CD
với
MNP
là:
A. Giao điểm của
NM
.CD
B. Giao điểm của
NP
.CD
C. Giao điểm của
MP
.CD
D. Trung điểm của
.CD
Câu 12: Gtrị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
2sin( ) 1
4
y x
theo thứ
tự là:
A.
1 1 2.
vaø
B.
1 2 1 2.
vaø
C.
1
1.
2
vaø
D.
1 2.vaø
Câu 13: Tìm giá trị của biểu thức
0 2 1 4 2 6 3 40 20
20 20 20 20 20
2 2 2 ... 2 .J C C C C C
A.
4486784401.
B.
4486784401.
C.
3486784401.
D.
3486784401.
Câu 14: Khi thực hiện liên tiếp phép vị tự và phép tịnh tiến ta được phép biến hình nào
sau đây:
A. Phép tịnh tiến B. Phép dời hình C. Phép đồng dạng D. Phép vị tự
Câu 15: Phép quay m
0;0
O
góc quay 90
0
biến điểm
2;7
A
thành điểm nào sau
đây?
A.
7;2 .
I
B.
7;2 .
I
C.
7; 2 .
I
D.
7; 3 .
I
Câu 16: Trong mặt phẳng
,Oxy
cho đường thẳng
': 3 4 0d x y
. Hỏi phép vị tự tâm
0;0
O
tỉ số
2k
biến đường thẳng nào sau đây thành đường thẳng
'.d
A.
: 3 2 0.d x y
B.
: 3 8 0.d x y
C.
: 3 2 0.d x y
D.
: 3 8 0.d x y
Câu 17: Cho 10 người ngồi thành 1 vòng tròn có 10 chỗ ngồi đã đánh số. Tìm xác suất
sao cho hai người A và B ngồi cách nhau 4 người.
A.
4
.
9
B.
1
.
9
C.
5
.
9
D.
2
.
9
Câu 18: Cho tập
1,2,3,4,5,6 .
X
Có bao nhiêu số gồm 3 chữ số khác nhau lấy từ tập
X
mà tổng của
3
chữ số bằng
10.
A.
15.
B.
17.
C.
16.
D.
18.
Câu 19: Cho biết tổng của 3 hệ số: hệ số thứ nhất, thhai, thứ ba trong khai triển
3
2
1
n
x
x
là 11. Tìm hệ số của
2
.x
A.
6.
B.
8.
C.
9.
D.
7.
Câu 20: Cho hình chữ nhật
ABCD
m
O
, gọi
, , ,M N P Q
lần lượt trung điểm
, , , .AB BC CD DA
Thực hiện liên tiếp 2 phép vị tự tâm
A
tsố
1
2
k
rồi phép vị tự
tâm
O
tỷ số
'
1
k
sẽ biến
ABD
thành tam giác nào ?
A.
AOQ
B.
CPN
C.
COP
D.
BON
-----------------------------------------------
II.TỰ LUẬN
Bài 1: Giải các phương trình:
2
/ 2 2 cos 2 3 2 cos 3 0.
a x x

Đề ôn tập học kì 1 Toán 11 có đáp án

VnDoc mời các bạn tham khảo 20 đề ôn tập học kì 1 Toán 11 có đáp án. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn giải bài tập Toán lớp 11 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo một số đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2019-2020

20 đề ôn tập học kì 1 Toán 11 có đáp án vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết tổng hợp 20 đề ôn tập cho môn Toán lớp 11. Mỗi đề gồm có 2 phần tự luận và trắc nghiệm và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

--------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 7.979
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm