Đề KSCL Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1

MA TRẬN ĐỀ KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN: TOÁN 11
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
Chủ đề
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng
cao
1. Phương trình- bất
phương trình
Câu 4
1 điểm
1
2. Hệ phương trình Câu 6
1 điểm
1
3. Giá trị lượng giác của
một cung
Câu 5
1 điểm
1
4. Công thức lượng giác Câu 1
1 điểm
1
5. Hàm số lượng giác Câu 2
1 điểm
1
6. Phương trình lượng
giác
Câu 3
1 điểm
Câu 7
1 điểm
2
7. Phương pháp tọa độ
trong mặt phẳng
Câu 9
1 điểm
1
8. Phép biến hình- phép
tịnh tiến
Câu 10
1 điểm
1
9. Phép quay Câu 8
1 điểm
1
Tổng 3 2 3 2 10
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
MÃ ĐỀ 121
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút (Đề có 10 câu)
Câu 1. (1 điểm). Cho
2
cos
3
. Tính giá trị của biểu thức
22
2cos sinA

Câu 2. (1 điểm). Tìm tập xác định của hàm số
tan
y
x
Câu 3. (1 điểm). Giải phương trình
2
cot 4cot 3 0xx
Câu 4. (1 điểm). Giải bất phương trình
2
22316 2.xx xx 
Câu 5. (1 điểm). Cho góc
thỏa mãn 3cos 2sin 2
sin 0
.
Tính giá trị của
cos
; sin .
Câu 6. (1 điểm). Giải hệ phương trình
33 2 2
22
2450 (1)
2 4 13 7 0 (2)
xy x y
xyxy


Câu 7. (1 điểm). Cho phương trình
21(1)sinx mcosx m
Tìm m để phương trình đã cho có nghiệm
;
22
x



.
Câu 8. (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy , cho

3; 4A . Gọi

';
A
ab ảnh của A
qua phép quay tâm O góc quay -
0
90
. Tính giá trị của
22
ab
Câu 9. (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có

2; 7A
, đường cao
:3 11 0BH x y , đường trung tuyến :270CM x y. Giả sử

;
B
ab . Tính tổng
.ab
Câu 10. (1 điểm). Trong mặt phẳng Oxy cho

3;1u
đường thẳng (d):
20xy
. Tìm
ảnh của (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ
u
..................HẾT................
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:............................................; Số báo danh:.........................................
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
MÃ ĐỀ 121
ĐÁP ÁN
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019 – MÔN: TOÁN LỚP 11
Câu Nội dung Điểm
Câu 1
2
12cosA

0,5
417
12.
99
A 
0,5
Câu 2 Hàm số xác định cos 0x 0,25
,
2
xkk

0,25
Tập xác định của hàm số là: \
2
Dkk





0,5
Câu 3 ĐK: sinx 0 . Đặt cottx
PT
2
1
430
3
t
tt
t



0,25
Với

1cot 1 ,
4
txxkk
   
0,25

3 cot 3 cot( 3) k ,txxarc k
 
0,25
Vậy nghiệm của phương trình là:
4
x
k
 ;

cot( 3) k ,xarc k

0,25
Câu 4
ĐK
2x . Khi đó bpt có dạng:

12223160xx x x
0,25

12 23 0xx
0,25
TH1. Nếu
12 3
11
23
xx
x
x



vô nghiệm
0,25
TH2. Nếu
12 3
311
11
23
xx
x
x
x




Vậy nghiệm của BPT là 3 11.x
0,25
Câu 5
Ta có:

2
3cos 2sin 2 3cos 2sin 4
 

0,25

Đề KSCL Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề KSCL Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm