Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên

Trang
1
/4 đề 568
SỞ GD-ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT HỒNG PHONG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: TOÁN LỚP 10
Thời gian làm bài: 90’
(Không kể thời gian giao đề)
Họ tên thí sinh:……………………………………… Số o danh: ………………
Phần I. TRẮC NGHIỆM (6điểm)
Câu 1: Biết rằng phương trình
2
1 0x mx m
một nghiệm bằng 3. Tìm nghiệm
còn lại của phương trình:
A. 3 B. 1 C. 2 D. 4
Câu 2: Tìm nghiệm của hệ phương trình
3 2 3 0
2 6 0
5 2 3 9 0
x y z
x y z
x y z
.
A. (2;1;1) B. (2;3;1) C. (-2;1;-1) D. (2;-1;1)
Câu 3: Tìm m để phương trình
2
4 3 3 2m m x m
nghiệm duy nhất.
A.
1m
B.
1, 3m m
C.
1, 3m m
D.
3m
Câu 4: Tìm tọa độ đỉnh của parabol
A.
1 15
;
4 8
I
B.
1 15
;
4 8
I
C.
1 19
;
4 8
I
D.
1 15
;
4 8
I
Câu 5:
Câu 6: Cho hai điểm
8; 1 , 3;2M N
. Tìm tọa độ P điểm đối xứng với điểm M qua
điểm N
Đồ thị hình vẽ đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt
bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó hàm số nào?
A.
2
3 1.y x x
B.
2
2 3 1.y x x
C.
2
3 1.y x x
D.
2
2 3 1.y x x
đề
568
Trang
2
/4 đề 568
A.
13; 3
B.
11; 1
C.
2;5
D.
11 1
;
2 2
Câu 7: Cho hàm số
2 2
6
x
y
x
. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số:
A. (6;0) B. (2;-0,5) C. (2;0,5) D. (0;6)
Câu 8: Cho
2; 4 , 5;3a b
. Tìm tọa độ của
2u a b
 
.
A.
9; 5 .u
B.
7; 7 .u
C.
1;5 .u
D.
9; 11 .u
Câu 9:
Cho hàm số
2
y ax bx c
đồ thị như hình vẽ bên.
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. a > 0, b < 0, c > 0. B. a < 0, b < 0, c > 0.
C. a > 0, b < 0, c < 0. D. a > 0, b > 0, c < 0.
Câu 10: Trong (Oxy) cho hình bình hành ABCD
1; 2 , 3;2 , 4; 1 .A B C
Tìm tọa
độ đỉnh D.
A. (0;5) B. (-5;5) C. (0;-5) D. (-5;0)
Câu 11: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
2 2.x x
B.
2 2
3 2 2 3 .x x x x x x
C.
2
2 2.
2
x x
x
x
D.
2
1 3 1 9x x x x
Câu 12: Biết parabol (P):
2
y ax bx c
đi qua hai điểm M(2;9), N(1;1) trục đối
xứng
1
2
x
. Tính tích a.b.c.
A. 3 B. -1 C. 1 D. -3
Câu 13: m tập xác định của hàm số
2 4 6y x x
.
A.
6;D 
B.
2;6D
C.
D
D.
;2D 
Câu 14: Trong các khẳng định sau đây bao nhiêu khẳng định sai?
1. Với ba điểm A, B, C bất ta có:
AB BC AC
2. Nếu ABCD hình nh hành thì
AB AC AD
Trang
3
/4 đề 568
3. Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với điểm M bất kì ta có:
2MA MB MI
  
4. Nếu G trọng tâm của tam giác ABC thì
0GA GB GC
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 15: bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc
5;5
để phương trình
2 2
4 0x mx m
hai nghiệm âm phân biệt?
A. 10. B. 5. C. 6 D. 11.
Câu 16: Tập hợp
3;1 0;4
bằng tập hợp nào sau đây?
A.
0;1
B.
0;1
C.
3;0
D.
3;4
Câu 17: Cho mệnh đề
2
:" , "A x x x R
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào phủ
định của mệnh đề A
A.
2
" , "x x x R
B.
2
" , "x x x R
C.
2
" , "x x x R
D.
2
" , "x x x R
Câu 18: Trong các hàm số
2
1
2018 ; 2 2; 1 1;
2
y x y x y m x y x
, bao
nhiêu hàm số nghịch biến trên R?
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 19: Cho các khẳng định:
1. Vec-tơ một đoạn thẳng có hướng.
2. Hai vec-tơ cùng phương t chúng cùng hướng.
3. Hai vec-tơ độ dài bằng nhau t chúng bằng nhau.
4. Hai vec-tơ độ dài bằng nhau t chúng bằng nhau.
5. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hang nếu
,AB AC
cùng phương.
bao nhiêu khẳng định đúng?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 1
Câu 20: Cho 4 điểm M, N, P, Q tùy ý. Tính tổng
MN PQ RN NP QR
 
.
A.
MN
B.
MP

C.
MR

D.
PR
Câu 21: Cho tam giác ABC, điểm M thuộc cạnh AB sao cho 3AM = AB và N trung điểm
của AC. Phân tích
MN
theo
AB
AC

Đề thi học kì 1 môn Toán 10

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên là tài liệu tham khảo gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức môn Toán 10.

Nội dung đề chủ yếu xoay quanh những kiến thức các em đã được học, nhằm đánh giá năng lực các em, giúp các em ôn luyện và rèn kĩ năng giải Toán. Để đạt kết quả cao, các em có thể xem thêm các đề thi học kì 1 lớp 10 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2018-2019 trường THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích hỗ trợ các em ôn tập hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu hay khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.069
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 10 Xem thêm