Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra học 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức năm học
2017 - 2018
A. Trắc ngiệm:
Chọn phương án đúng.
1. Lợi chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa
A. Lam n đã từng căn cứ cho nhiều cuộc khởi nghĩa.
B. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu, dễ vận chuyển bằng đường thủy.
C. Lam Sơn nối liền giữa đồng bằng với miền i địa thế hiểm trở, đây
nơi giao tiếp của các dân tộc Việt, Mường, Thái.
D. Lam n nơi tập trung đông dân cư.
2. Nguyên nhân bản nhất quyết định sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam
Sơn bắt nguồn từ
A. Lòng yêu ớc của nhân dân ta được phát huy cao độ.
B. Nghĩa quân Lam Sơn tinh thần kỉ luật cao, chiến đấu dũng cảm, được
nhân dân ủng hộ.
C. đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu,
đứng đầu các anh hùng dân tộc Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
D. Tinh thần căm thù giặc, ý chí quyết tâm giành lại độc lập dân tộc của nhân
dân ta.
3. Vua Thánh Tông đã cho biên soạn ban hành bộ luật mang tên là
A. Hình thư. B. Hình luật.
C. Quốc triều hình luật. D. Hoàng triều luật lệ.
4. Thời sơ, tôn giáo giữ vị trí độc tôn
A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên Chúa giáo.
5. Thời sơ, tác phẩm sử học gồm 15 quyển
A. Đại Việt s kí. B. Đại Việt sử toàn thư.
C. Lam Sơn thực lục. D. Hoàng triều quan chế.
6. Nhà bắt đầu bước vào giai đoạn khủng hoảng, suy yếu từ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Đầu thế kỉ XVI. B. Giữa thế kỉ XVI.
C. Cuối thế kỉ XVI. D. Đầu thế kỉ XVII.
7. “Tốt nhất trong khu vực”, ”mặt ng bán rất chạy...” là lời khen của nhiều lái
buôn phương Tây dành cho mặt hàng thủ công của nước ta, đó sản phẩm
A. Vải. B. Đường. C. Đồ gốm. D. Đồ đồng.
8. Nhà thơ lớn, nhà văn hóa, nhà quân sự tài nước ta thế kỉ XVII
A. Nguyễn Bỉnh Khiêm. B. Đào Duy Từ.
C. Hồ Nguyên Trừng. D. Quý Đôn.
9. Phong trào nông dân Đàng Ngoài bùng lên khắp các trấn đồng bằng
vùng Thanh - Nghệ o khoảng
A. 30 năm giữa thế kỉ XVIII. B. Những năm 30 của thế kỉ XVIII.
C. Những năm 40 của thế kỉ XVIII. D. 40 năm giữa thế kỉ XVIII.
10. Nguyễn Hu chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với quân
Xiêm
A. Đây nơi hai bờ sông địa nh hiểm trở, cây cối rậm rạp, địa nh
thuận lợi cho việc đặt phục binh.
B. Đây vị trí chiến lược quan trọng của địch.
C. Đây một con sông lớn.
D. Đây một căn cứ của nghĩa quân.
11. Quân Tây Sơn đã đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm ợc vào mùa xuân
năm 1789 bằng các trận đánh theo thứ tự
A. Ngọc Hồi - Hồi - Đống Đa. B. Đống Đa - Hồi - Ngọc Hồi.
C. Hồi - Ngọc Hồi - Đống Đa. D. Hồi - Đống Đa - Ngọc Hồi.
12. Vua Quang Trung ban hành Chiếu khuyến nông nhằm mục đích
A. Giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang nạn lưu vong.
B. Giải quyết việc làm cho nông dân.
C. Giải quyết tình trạng ruộng đất bị bọn địa chủ, cường hào chiếm đoạt.
D. Giải quyết tình trạng nông nghiệp lạc hậu.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
13. Để khuyến khích học tập, phát triển văn hóa, giáo dục, vua Quang Trung đã
A. Mở trường học
B. Thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc.
C. Ban bố Chiếu lập học.
D. Ban sắc lệnh dùng chữ Hán.
14. Nguyên nhân chủ yếu làm cho Vương triều Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn
công của Nguyễn Ánh
A. Quân của Nguyễn Ánh rất mạnh.
B. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Xiêm.
C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Pháp.
D. Nội bộ Tây n bị chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
15. Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn vào năm nào? Lấy niên hiệu gì?
A. Năm 1801. Niên hiệu Gia Long.
B. Năm 1802. Niên hiệu là Gia Long.
C. Năm 1803. Niên hiệu là Minh Mạng.
D. Năm 1804. Niên hiệu Thiệu Trị.
16. Trong các năm 1831 - 1832, nhà Nguyễn chia ớc ta thành
A. 10 tỉnh 1 phủ trực thuộc. B. 30 tỉnh 1 phủ trực thuộc.
C. 40 tỉnh 1 ph trực thuộc. D. 50 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.
17. Để phát triển kinh tế nông nghiệp, các vua Nguyễn rất chú ý đến việc
A. Khai hoang.
B. Thực hiện chế độ quân điền.
C. Tăng cường chiếm đoạt ruộng đất.
D. Cho phép quan lại lập điền trang.
18. Khởi nghĩa của Nông Văn Vần bùng nổ
A. Nam Định. B. Cao Bằng. C. Sơn Tây. D. Phiên An.
19. Nền văn học n gian nước ta ngày càng phát triển rực rỡ trong thời gian

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Mỹ Đức năm học 2017 - 2018 là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử có đáp án. Đề thi môn Lịch sử học kì 2 lớp 7 này dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
7 387
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm