Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Lê Khắc Cẩn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn có đáp án. Đề thi môn Văn học kì 2 lớp 7 này dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Phần I: Đọc-hiểu (4 điểm)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

Lịch sử đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,... Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.”

(Ngữ văn 7, tập hai)

Câu 1 (0,25 đ): Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?

Câu 2 (0,25 đ): Tác giả của văn bản chứa đoạn văn trên là ai?

Câu 3 (0,25 đ): Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Câu 4 (0,25 đ):. Câu văn "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước." Là loại câu gì?

Câu 5 (0,5 đ): Nội dung đoạn trích trên là gì?

Câu 6 (0,25 đ): Dấu chấm lửng trong câu văn: "Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung..." được dùng để làm gì?

Câu7 (0,75 đ):

Trong câu: “Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,....” tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu 8 (1,5 đ): Từ nội dung văn bản trên, viết đoạn văn 4-6 câu nêu suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước của Dân tộc ta.

Phần II: Làm văn (6đ)

Hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách".

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Lê Khắc Cẩn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm học 2017 - 2018

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
2 806
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Văn Xem thêm