Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Giáo dục công dân trường THCS Mỹ Đức, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra học 2 lớp 7 môn Giáo dục công n trường THCS Mỹ Đức,
An Lão năm học 2017 - 2018
I.Trắc nghiệm (3đ)Câu 1(1đ): Điền vào chỗ (…) các từ hoặc cụm từ thích hợp
để hoàn thành các khái niệm đúng.
a.Tôn giáo một (…1..) tín ngưỡng, hệ thống tổ chức, với những quan
niệm, giáo thể hiện sự n ngưỡng, sùng bái thần linh những hình thức
(..2..) thể hiện sự sùng bái ấy.
b. tín, dị đoan tin vào những điều (…3..) nhảm nhí, không phù hợp với lẽ
tự nhiên (như tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép….), dẫn tới (…4..)
cho nhân, gia đình cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản thể cả
tính mạng con người.
Câu 2 (1đ): Chọn đáp án đúng vào bảng sau sao cho phù hợp.
Biểu hiện/Hành vi
tín dị đoan
Tín ngưỡng.
1. Thắp hương đền Hùng
2. Kiêng ăn trứng khi đi thi.
3. Yểm bùa
4. Cúng giỗ
Câu 3(1đ): Đánh dấu X vào ý em cho là đúng ?
1. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của ai?
A. Tất cả mọi người. B. Của các doanh nghiệp
B. Của quan nhà nước . D. Của cộng đồng dân cư.
2. Biện pháp nào sau đây giúp bảo vệ môi trường?
A. Khai thác nước ngầm bừa i B. Vứt rác thảy xuống dòng ng
C. Đổ nhớt xả vào đường thoát nước D. Giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà ở,
nơi công cộng
3. Ngày nào trong m được chọn ngày môi trường thế giới.
A. Ngày 5 tháng 6 B. Ngày 6 tháng 6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Ngày 7 tháng 6 D. Ngày 8 tháng 6
4. Khi môi trường bị ô nhiễm sẽ gây ra điều gì?
A. Con người khỏe mạnh B. Bệnh hấp cho con người
C. Cây cối phát triển tốt D. Tăng năng suất nông nghiệp
II. Tự luận (7đ)
Câu 1(1,5đ) Thế o bộ máy nhà nước? Trình bày sơ đồ phân cấp bộ máy
nhà nước một cách đơn giản?
Câu 3: (2,5đ). Sau khi học xong bài nhà nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt
Nam, em hãy cho biết:
a. Tại sao lại nói Quốc hội quan quyền lực nhà ớc cao nhất của nước
ta?
b. Tại sao nói nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của dân, do dân, dân?
Câu 2(3đ): Tình huống: Trong một lần đi tham quan Chùa Yên Tử của lớp 7B,
một số bạn nam đã dùng dao khắc n của mình lên những thân cây đại c thụ
đó, với mục đích để làm kỉ niệm để du khách hậu thế biết nơi đây đã
người đến thăm.
Hỏi:
a. Em nhận xét về việc làm của các bạn nam đó?
b. Nếu em là một thành viên của lớp trong đoàn tham quan đó em sẽ xử như
thế nào? Tại sao em làm như vậy
Đáp án đề kiểm tra học 2 lớp 7 n Giáo dục công dân trường THCS
Mỹ Đức, An Lão năm học 2017 - 2018
I.Trắc nghiệm(3điểm)
Câu
1
2
3
Đáp án
1: Hình thức 2.Lễ nghi
3.Mơ hồ 4.Hậu quả xấu.
- tín dị đoan:2,3
- Tín ngưỡng: 1,4
1a;2d;3a;4b
II.Tự luận(7điểm)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu
Nội dung bản
Điểm
1(1,5đ)
a. Bộ máy nhà nước một h thống tổ chức bao gồm các
quan nhà nước cấp trung ương cấp địa phương,
các chức ng nhiệm vụ khác nhau.
b. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được chia làm 4
cấp.
- Cấp Trung ương
- Cấp tỉnh (Thành phố)
Cấp huyện (Quận)
- Cấp (Phường, thị trấn)
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
2(2,5đ)
a. Nói quốc hội quan quyền lực nhà ớc cao nhất vì:
+ Quốc hội quan bao gồm những người tài đức
do nhân dân lựa chọn bầu ra đại diện cho mình để tham gia
làm những công việc quan trọng nhất của nhà ớc như:
- Làm hiến pháp luật, sửa đổi luật.
- Quyết định chính sách bản v đối nội, đối ngoại, quyết
định các nguyên tắc chủ yếu về v tổ chức hoạt động
của nhà nước.
b. Nói nhà nước CHXHCNVN nhà nước của dân,do
dân,vì dân: v× nhà ớc ta thành quả cña cuéc c¸ch
mạng của nh©n d©n, do nh©n d©n lập ra hoạt động lợi
Ých của nh©n d©n.
`
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1 đ
4(3đ)
a. Việc làm của các bạn nam đó sai.
b. Cách xử lí:
- Em s khuyên nhủ các bạn không nên xâm phạm các di
tích đó. Vì:
+ Các di tích cảnh đẹp của đất ớc, tài sản của dân tộc,
0,5đ
0,5đ
0,5đ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Giáo dục công dân trường THCS Mỹ Đức

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Giáo dục công dân trường THCS Mỹ Đức, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7 có đáp án chi tiết mà VnDoc xin được giới thiệu đến các bạn và thầy cô tham khảo, ôn tập và ra đề kiểm tra cuối học kì II môn Giáo dục công dân lớp 7. Mời các bạn tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
2 360
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 7 môn khác Xem thêm