Đề thi kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Toán - Đề số 2

Đề thi kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Toán

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Toán - Đề số 2 là đề thi học kì I lớp 7 môn Toán học dành cho các bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì I sắp tới được chắc chắn nhất. Mời các bạn tham khảo.

22 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 7

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD - ĐT Tân Châu năm 2014 - 2015

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 7

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)


Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là trọng số điểm cho các câu ở ô đó

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D chỉ khoanh tròn vào một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 8. Đồ thị hàm số y = -1/2x là đường thẳng được biểu diễn trong hình:

Câu 9. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

Khẳng định Đúng Sai
a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các
góc tạo thành có hai góc trong cùng phía bằng nhau.
b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì trong các
góc tạo thành có hai góc so le trong bằng nhau.

Câu 10. Cho đường thẳng EF cắt đoạn thẳng MN tại điểm I. Đường thẳng EF là đường trung trực của đoạn thẳng MN nếu:

A. Đường thẳng EF và đoạn thẳng MN vuông góc với nhau

B. I là trung điểm của đoạn thẳng MN

C. Đường thẳng MN là đường trung trực của đường thẳng EF

D. EF và MN vuông góc với nhau và I là trung điểm của MN

Câu 11. Hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc bằng 350. Số đo các góc còn lại là:

A. 350, 550, 550

B. 350, 1450, 1450

C. 350, 350, 1450

D. 350, 350, 350

Câu 12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Ba góc trong một tam giác bao giờ cũng là góc nhọn.

B. Một góc trong tam giác không thể là góc tù

C. Hai góc trong một tam giác không thể đều là góc tù

D. Hai góc trong một tam giác có thể đều là góc tù

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 16. (1,75 điểm) Tính giá trị của biểu thức

Câu 17. (1,75 điểm) Bạn Minh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc trung bình 12 km/h thì hết nửa giờ. Nếu Minh đi với vận tốc 10 km/h thì hết bao nhiêu thời gian?

Câu 18. (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho HA = HD.

a) Chứng minh BC và CB lần lượt là các tia phân giác của các góc ABD và ACD.

b) Chứng minh CA = CD và BD = BA.

Đánh giá bài viết
38 7.840
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm