Đề KSCL đầu năm môn Vật lý lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Trang 1/4 - Mã đề thi 631
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
(Đề thi gồm 2 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT KIẾN THỨC CHUẨN BỊ
CHO NĂM HỌC MỚI 2019-2020
MÔN: VẬT 10
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao
đề)
Mã đề thi
631
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Nếu tăng hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện lên 5 lần thì công suất hao phí
do tỏa nhiệt sẽ thay đổi như thế nào?
A. Tăng lên 25 lần. B. Giảm đi 25 lần. C. Tăng lên 5 lần. D. Giảm đi 5 lần.
Câu 2: Bạn An bị cận thị có điểm cực viễn nằm cách mắt 35cm. Bạn Thảo cũng bị cận thị
có điểm cực viễn nằm cách mắt 45 cm. Thấu kính bạn An đeo có tiêu c
A. Dài hơn thấu kính của bạn Thảo 10cm. B. 45 cm.
C. Ngắn hơn thấu kính của bạn Thảo 10cm. D. – 45 cm
Câu 3: Trên vỏ một bóng đèn có ghi (6 V – 9 W). Điện trở của bóng đèn đó là
A. 1,5
. B. 13,5
. C. 0,67
. D. 4
.
Câu 4: Trong các công thức sau công thức nào sai?
A. P=
t
A
B. P=I
2
.R C. P=U.I D. P=A.t
Câu 5: Một ng đèn ghi 6V- 3W được mắc vào mạng điện 6V trong thời gian 1,5h.
Điện năng tiêu thụ của bóng là:
A. 9 kWh B. 0,0045 kWh C. 0,009kWh D. 4,5kWh
Câu 6: Hai điện trở R
1
= 10
R
2
=15
mắc nối tiếp với nhau. Điện trở tương đương
của đoạn mạch là:
A. 2,5
B. 5
C. 25
D. 30
Câu 7: Cho mạch điện AB như hình vẽ
Trang 2/4 - Mã đề thi 631
1 2 3
R 6 ; R 3 ; R 6
. Điện trở tương đương của đoạn mạch là
A. 2,4
Ω
. B. 15
Ω
. C. 3,6
Ω
. D. 3
Ω
.
Câu 8: Chiếu một tia sáng vuông góc với bề mặt thủy tinh. Khi đó góc khúc xạ bằng
A. 30
0
. B. 0
0
. C. 90
0
. D. 60
0
.
Câu 9: Định luật Jun - Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành:
A. Quang năng. B. Cơ năng. C. Hoá năng. D. Nhiệt năng.
Câu 10: Cuộn sơ cấp của một y biến thế 4400 vòng, cuộn thứ cấp 240 vòng. Khi
đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây của cuộn
thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?
A. 20V. B. 4033V. C. 30V. D. 12 V.
Câu 11: Cho một đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần điện trở không đổi. Nếu hiệu điện
thế hai đầu mạch tăng 3 lần thì trong cùng khoảng thời gian điện năng tiêu thụ của mạch
A. Tăng 9 lần. B. Giảm 9 lần. C. Giảm 3 lần. D. Tăng 3 lần.
Câu 12: Biến trở đang được mắc nối tiếp với nguồn điện. Khi dịch chuyển con chạy hoặc
tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi theo?
A. Nhiệt độ của biến trở
B. Điện trở suất của chất làm dây dẫn của biến trở
C. Tiết diện dây dẫn của biển trở
D. Chiều dài của dây dẫn làm biến trở giảm
Câu 13: Đơn vị nào dưới đây là đơn vị điện trở ?
A. Ôm ( ). B. Ampe (A). C. Oát (W). D. Vôn (V).
Câu 14: Ta nói rằng tại một điể F trong không gian có từ trường khi:
A. Một vật nhẹ để gần F bị hút về phía F
B. Một thanh đồng để gần F bị đẩy ra xa F
C. Một kim nam châm đăt tại F bị quay lệch khỏi hướng Nam – Bắc
R1
R
2
R
3
A
B
Trang 3/4 - Mã đề thi 631
D. Một kim nam châm đặt tại F bị nóng lên.
Câu 15: Ánh sáng không có tác dụng
A. Quang điện. B. Mang điện. C. Nhiệt. D. Sinh học.
Câu 16: Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn
có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ
A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Tăng 4 lần. D. Giảm 4 lần.
Câu 17: Mắc nối tiếp các bóng đèn loại (10 V 20 W) vào hai đầu đoạn mạch điện
hiệu điện thế là 220 V. Để các bóng đèn sáng bình thường thì số bóng đèn phải mắc là
A. 11. B. 20. C. 22. D. 220.
Câu 18: Số vôn ghi trên dụng cụ điện cho biết:
A. Hiệu điện thế sử dụng. B. Công suất định mức.
C. Hiệu điện thế định mức. D. Cường độ dòng điện định mức.
Câu 19: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?
A. Công tơ điện. B. Nhiệt kế. C. Lực kế. D. Ampe kế.
Câu 20: Đặt vào hai đầu dây dẫn điện trở 2,5
một hiệu điện thế 12 V t cường độ
dòng điện chạy qua dây là:
A. 4,8A B. 0,21A C. 2,1A D. 0,48A
II. TỰ LUẬN (6 điểm)-----------------------
Câu 21. (1,0 điểm) Lấy tối thiểu 02 dụ về việc sử dụng thấu kính phân k hoặc thấu
kính hội tụ trong đời sống hàng ngày.
Câu 22. (1,5 điểm) Xe máy điện (xe không bàn đạp) học sinh trường THPT Liễn Sơn
đang sử dụng có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang dạng nào?
Câu 23. (1,0 điểm) Khi truyền tải điện năng đi xa cách tốt nhất để giảm hao p gì?
sao?
Câu 24. (2,5 điểm) Cho mạch điện MN như hình vẽ dưới đây, hiệu điện thế hai đầu
mạch điện không đổi U
MN
= 6V; các điện trở R
1
= 3 R
2
= 6 . AB một dây dẫn
điện chiều dài 1,5m tiết diện không đổi S = 0,1mm
2
, điện trở suất
= 4.10
-7
m ; điện
trở của ampe kế A và các dây nối không đáng kể :
a. Tính điện trở của dây dẫn AB ?
b. Dịch chuyển con chạy C sao cho CA = 0.
Tính cường độ dòng điện qua ampe kế ?
M U
MN
N
R
1 D
R
2
A

Đề kiểm tra đầu năm môn Vật lý 10

Đề KSCL đầu năm môn Vật lý lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, là tài liệu hỗ trợ các em ôn tập kiến thức môn Vật lý 10.

Nội dung đề tích hợp các dạng câu hỏi lí thuyết và dạng bài tập tự luận cơ bản, nhằm đánh giá năng lực các em. Đề chủ yếu xoay quanh những kiến thức cơ bản các em đã được học, giúp các em tự ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi. Các em có thể xem thêm các đề KSCL đầu năm lớp 10 của các môn học khác để nâng cao hiệu quả ôn tập.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề KSCL đầu năm môn Vật lý lớp 10 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc. Đây là tài liệu rất cần thiết giúp các em ôn tập hiệu quả. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 do VnDoc tổng hợp và đăng tải như: Học tốt Ngữ văn 10, Trắc nghiệm Tiếng Anh 10, Trắc nghiệm Lịch sử 10,...

Đánh giá bài viết
1 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Xem thêm