Đề minh họa kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 có đáp án

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN 12THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
TT
Nội dung
kiến thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng
Tổng
%
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cao
Số câu
Thời
gian
Số câu
Thời
gian
Số câu
Thời
gian
Số câu
Thời
gian
S
câu
Thời
gian
TN
TL
1
Nguyên hàm-
Tích phân-
Ứng dụng của
tích phân
1.1 Nguyên hàm
2
2
2
4
1
8
1
12
13
3
68
70
1.2 Tích phân
2
2
2
4
1.3 Ứng dụng của tích
phân trong hình hoc
3
3
2
4
2
Số phức
2.1 Số phức
2
2
2
4
1
12
12
2.2 Cộng, trừ và nhân
số phức
2
2
1
2
2.3 Phép chia số phức
2
2
1
2
2.4 Phương trình bậc
hai với hsố thực
1
2
1
2
3
Phương pháp
tọa độ trong
không gian
3.1 Hệ tọa độ trong
không gian
1
1
1
2
1
8
10
1
22
30
3.2 Phương trình mặt
phẳng
2
2
2
4
3.3 Phương trình
đường thẳng
3
3
1
2
Tổng
20
20
15
30
2
16
2
24
35
4
90
100
Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
40
30
20
10
Lưu ý
-Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chn đúng.
-Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tluận.
-S điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0.2 điểm.
-Số điểm tính cho mỗi câu vận dụng là 1,0 điểm.
-Số điểm tính cho mỗi câu vận dụng cao là 0,5 điểm.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2
MÔN: TOÁN 12THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
TT
Nội dung kiến
thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm
tra, đánh giá
Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng
cao
1
1.1 Nguyên hàm
-Nhận biết:
+Biết khái niệm nguyên hàm, +Biết các
tính chất cơ bản của nguyên hàm
+Biết bảng các nguyên hàm cơ bản
-Thông hiểu:
+Hiểu phương pháp tìm nguyên hàm
của một số hàm đơn giản dựa vào bảng
nguyên hàm cơ bản
+Tìm được nguyên hàm bằng phương
pháp tính nguyên hàm từng phần.
+Tìm được nguyên hàm bằng phương
pháp đổi biến.
-Vận dụng:
Vận dụng phương pháp đổi
biến,phương pháp tính nguyên hàm
từng phần và một số phép biến đổi đơn
giản vào tìm nguyên hàm.
-Vận dụng cao:
Vận dụng linh hoạt các phép biến đổi
phức tạp, kết hợp linh hoạt các phương
pháp đổi biến và phương pháp tính
nguyên hàm từng phần. Liên kết được
các đơn vị kiến thức khác.
2
2
-Nhận biết:
+Biết khái niệm tích phân,
+Biết các tính chất cơ bản của tích
phân.
Nguyên hàm-Tích
phân-Ứng dụng
của tích phân
1.2 Tích phân
+Biết ý nghĩa hình học của tích phân.
-Thông hiểu:
Hiểu phương pháp tính tích phân của
một số hàm đơn giản dựa vào bảng
nguyên hàm cơ bản
+Tính được tích phân bằng phương
pháp tích phân từng phần.
+Tính được tích phân bằng phương
pháp đổi biến.
-Vận dụng:
Vận dụng phương pháp đổi biến,
phương pháp tích phân từng phần và
một số phép biến đổi đơn giản vào tính
tích phân.
-Vận dụng cao:
Vận dụng các phép biến đổi phức tạp,
kết hợp linh hoạt các phương pháp đổi
biến và phương pháp tính tích phân
từng phần. Liên kết được các đơn v
kiến thức khác.
2
2
1
1
1.3 Ứng dụng của
ch phân trong
hình hoc
-Nhận biết:
+Biết công thức tính diện tíchnh
phẳng
+Biết công thức tính thch vật thể,
thể tích khối tròn xoay nhờ tích phân
-Thông hiểu:
+Tính được diện tích hình phẳng, th
tích vật thể, thể tích khối tròn xoay nh
tích phân ở mức độ đơn giản
-Vận dụng:
Vận dụng được công thc và tính đưc
diện tích hình phng, thể tích vật thể,
thể tích khi tròn xoay nhờ tích phân.
-Vận dụng cao:
3
2

Minh họa đề thi cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021

VnDoc xin giới thiệu Ma trận, bảng đặc tả kĩ thuật và đề minh họa kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhằm giúp các em học sinh ôn tập đúng trọng tâm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Đề minh họa kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, có đáp án và hướng dẫn giải, giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các em học tốt. 

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề minh họa kiểm tra cuối kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 14
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm