Đề minh họa kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
MÔN: TOÁN 12THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
TT
Nội dung kiến
thức
Đơn vị kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng
%
tổng
điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Số CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
Số
CH
Thời
gian
(phút)
TN TL
1
Nguyên hàm
1.1. Định nghĩa 4 4 2 4
1 8
1 12
25 3 68 70
1.2. Tính chất
2
2
2
4
1.3. Các phương pháp tính
nguyên hàm
1 1 1 2
2
Tích phân
2.1. Định nghĩa
3 3 1 2
1 12
2.2. Tính chất 4 4 2 4
2.3. Các phương pháp tính tích
phân
3 6
3
Mặt tròn xoay
Mặt tròn xoay
1 8 1 8 10
4
Hệ tọa độ trong
không gian
4.1. Tọa độ của vectơ và của
điểm
2 2 1 2 3 4 6
4.2. Phương trình mặt cầu
1 1 1 2 2 3 4
5
Phương trình
mặt phẳng
Phương trình
mặt phẳng 3 3 2 4 5 7 10
Tổng
20 20 15 30 2 16 2 24 90
Tỉ lệ (%)
40 30 20 10 100
Tỉ lệ chung (%)
70 30
Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,2 điểm/câu
- Số điểm tính cho câu vận dụng là 1,0 điểm; Số điểm tính cho câu vận dụng cao là 0,5 điểm.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN, LỚP 12THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút
TT
Nội dung
kiến thức
Đơn vị kiến thức
Chuẩn kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông
hiểu
Vận dụng
Vận dụng
cao
1
Nguyên
hàm
1.1 Định nghĩa
Nhận biết:
+ Biết định nghĩa nguyên hàm.
+ Biết bảng các nguyên hàm cơ bản
Thông hiểu:
+ Tìm được nguyên hàm của hàm số đơn giản
Vận dụng:
+ Vận dụng định nghĩa tìm được nguyên hàm
của một hàm số
Vận dụng cao:
+ Vận dụng linh hoạt, sáng tạo định nghĩa để tìm
được nguyên hàm của một hàm số và liên hvới
các kiến thức khác .
4
2
1.2.Tính chất
Nhận biết:
+ Biết được một số tính chất cơ bản của nguyên
hàm.
Thông hiểu:
+ Tìm được nguyên hàm của hàm số đơn giản
dựa vào tính chất của nguyên hàm.
Vận dụng :
+ Vận dụng tính chất của nguyên hàm tìm được
nguyên hàm của một hàm số
2
2
Vận dụng cao:
+ Vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phối hợp các nh
chất của nguyên hàm tìm được nguyên hàm của
một hàm số
1.3.Các phương
pháp tính nguyên
hàm
Nhận biết:
+ Nhận ra được công thức tính nguyên hàm bằng
phương pháp đổi biến số hoặc phương pháp tính
nguyên hàm từng phần.
Thông hiểu:
+ Tìm được nguyên hàm bằng phương pháp đổi
biến số hoặc phương pháp tính nguyên hàm từng
phần của hàm số đơn giản.
Vận dụng:
+ Vận dụng phương pháp đổi biến số hoặc
phương pháp tính nguyên hàm từng phần để tìm
nguyên hàm của hàm số
Vận dụng cao:
+ Vận dụng linh hoạt, sáng tạo , phối hợp các
phương pháp đổi biến số và phương pháp tính
nguyên hàm từng phần đtìm nguyên hàm của
hàm số.
1
1
1
1
28

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án năm 2020 - 2021

VnDoc xin giới thiệu Ma trận, bảng đặc tả kĩ thuật và đề minh họa kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhằm giúp các em học sinh ôn tập đúng trọng tâm kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Đề minh họa kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị kĩ lưỡng cho kì thi học kì 2 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề minh họa kiểm tra giữa kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 756
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm