Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề số 10

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 10 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 10

Bài 1. Viết vào chỗ trống:

Viết số

Đọc số

a) 543619

………………………………………………………………………………

b) …………..

Một trăm chín mươi tư nghìn hai trăm bảy mươi lăm.

c) 89207

………………………………………………………………………………..

d) …………..

Bảy mươi nghìn bảy trăm linh năm.

Bài 2. Tìm x biết:

a) x – 51375 = 39274

b) x + 16359 = 74184

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 2 giờ 12 phút < 120 phút ▭

b) 1/5 thế kỉ > 20 năm ▭

c) 6 tấn = 6060 kg ▭

d) 1kg 15g = 115g ▭

Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị chữ số 7 trong số 1479865 là:

A. 70865

B. 7

C. 70000

D. 70

b) Năm 2299 thuộc thế kỉ:

A. XXII

B. XXIII

C. XXI

D. XIX

c) Trung bình cộng của bốn số 56, 72, 84, 92 là:

A. 74

B. 76

C. 78

D. 80

d) Cho m = 144, n = 32, p = 8, giá trị biểu thức m – n : p là:

A. 14

B. 18

C. 78

D. 148

Bài 5. Trung bình cộng số sách của hai ngăn là 105 quyển. Biết số sách ở ngăn trên ít hơn số sách ở ngăn dưới là 20 quyển. Tìm số sách ở mỗi ngăn.

Bài 6.

a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 3cm

b) Vẽ tiếp hình chữ nhật BCMN có chiều dài 5 cm.

c) Tính diện tích hình chữ nhật BCMN.

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Viết số

Đọc số

a) 543619

Năm trăm bốn mươi ba nghìn sáu trăm mười chín

b) 194275

Một trăm chín mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi lăm

c) 89207

Tám mươi chín nghìn hai trăm linh bảy

d) 70705

Bảy mươi nghìn bảy trăm linh năm.

Bài 2.

a) x – 51375 = 39274

x = 39274 + 51375

x = 90549

b)x + 16359 = 74184

x = 74184 - 16359

x = 57825

Bài 3.

a) 2 giờ 12 phút < 120 phút

b) 1/5 thế kỉ > 20 năm

c) 6 tấn 60 kg = 6060 kg

d) 1 kg 15g = 115 g

Bài 4.

a) C

b) B

c) B

d) C

Bài 5.

Tổng số sách ở hai ngăn có là:

105 x 2 = 210 (quyển)

Số sách ở ngăn dưới có là:

(210 + 20) : 2 = 115 (quyển)

Số sách ở ngăn trên có là:

115 – 20 = 95 (quyển)

Đáp số: Ngăn trên: 95 quyển; Ngăn dưới: 115 quyển

Bài 6.

a, b)

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 4

c) Diện tích hình chữ nhật BCMN là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

Đánh giá bài viết
1 2.080
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 4

    Xem thêm