Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 8

Bài 1. a) Viết số sau:

- Số “bốn phẩy ba trăm bảy mươi lăm” viết là:

- Số “mười và mười sáu phần hai mươi chín” viết là:

- Số “chín mươi phẩy bảy mươi mốt đề - xi - mét vuông” viết là:

b) Đọc các số sau:

29\frac{1}{2} đọc là:

\frac{103}{1000} đọc là:

2,1245 đọc là:

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Trong các phân số 17/300;25/400;56/1000;34/900 phân số thập phân là:

A. 17/300

B. 25/400

C. 56/1000

D. 34/900

b) \frac{101}{1000} chuyển thành số thập phân:

A. 0,101

B. 1,01

C. 10,1

D. 1,001

c) 2,08 chuyển thành phân số là:

A. 2\frac{8}{10}

B. 2\frac{8}{100}

C. \frac{208}{10}

D. \frac{208}{100}

d) Trong các số: 0,27; 1,32; 2,56; 0,72 số thập phân lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 là:

A. 0,27

B. 1,32

C. 2,56

D. 0,72

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Bất kì phân số nào cũng chuyển được thành phân số thập phân ▭

b) Chỉ có một phân số chuyển được thành phân số thập phân ▭

c) Phần phân số trong hỗn số bao giờ cũng lớn hơn 1 ▭

d) Phần phân số trong hỗn số bao giờ cũng nhỏ hơn 1 ▭

Bài 4. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 19dam 4m =……….dam

b) 5 yến 7kg =…….yến

c) 24dam2 6m2=…….dam2

d) 15km2 8ha = …….km2

Bài 5. >;<; = ?

a) 2,96……2,69

b) 3,033…3,303

c)2,128…2,12800

d)0,127….

Bài 6. Có một số gạo, nếu đóng vào bao 12kg thì cần 5 bao để đóng hết số gạo đó. Hỏi cũng số gạo đó đóng vào các bao, mỗi bao 15kg thì cần bao nhiều bao?

Đáp án Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 1:

- Số “bốn phẩy ba trăm bảy mươi lăm” viết là: 4,375

- Số “mười và mười sáu phần hai mươi chín” viết là: 10\frac{16}{29}

- Số “chín mươi phẩy bảy mươi mốt đề - xi - mét vuông” viết là: 90,71dm2

b)- 29\frac{1}{2} đọc là: hai mươi chín và một phần hai

- \frac{103}{1000} đọc là: một trăm linh ba phần một nghìn

- 2,1245 đọc là: hai phẩy một nghìn hai trăm bốn mươi lăm.

Bài 2.

a) C

b) A

c) B

d) B

Bài 3.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Bài 4.

a) 19dam 4m = 19,4dam

b) 5 yến 7kg = 5,7yến

c) 24dam2 6m2= 24,06dam2

d) 15km2 8ha = 15,08 km2

Bài 5.

a) >

b) <

c) =

d) =

Bài 6.

Số ki- lô – gam gạo có tất cả là:

12 x 5 = 60 (kg)

Nếu đóng vào mỗi bao 15kg thì cần số bao là:

60 : 15 = 4 (bao)

Đáp số: 4 bao

Đánh giá bài viết
12 2.165
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm