Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2

Bài tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh 2 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận khác nhau giúp học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức Tiếng Anh trọng tâm lớp 2 hiệu quả.

Đề ôn tập tiếng Anh 2 lên lớp 3

I. Circle the letters “c, k, q, y, s” and say aloud.

a. cat, cinema, cost, cup, coffee, can, city

b. knife, know, knew

c. queen, quit, question

d. yes, yellow, tidy, Mary

e. rise, rose, close

II. Fill in “a or an”.

1. _____ robot

2. _____ desk

3. _____ chair

4. _____ envelop

5. _____ armchair

6. _____ computer

7. _____ football

8. _____ bed

9. _____ umbrella

10. _____ pineapple

III. Write these sentences, follow the model.

0. It’s a banana. (quả chuối)

1. It’s a (con mèo)

2. It’s an (quả cam)

3. It’s a (cái cặp)

4. It’s a (cái mũ)

5. It’s a .. (bút chì)

6. It’s an (con voi)

7. It’s a (đàn piano)

8. It’s a (con chim)

9. It’s an (cái ô)

10. It’s an ..(quả trứng)

IV. Match (1 -10) with (a - j).

1. orange a. của tôi
2. elephant b. kỹ sư
3. piano c. của bạn
4. umbrella d. nhà du hành
5. my e. người đưa thư
6. your f. quả cam
7. order (v) g. con voi
8. astronaut h. đàn piano
9. engineer i. sắp xếp
10. postman j. cái ô

Đáp án đề ôn tập lớp 2 môn tiếng Anh lên lớp 3

I.Circle the letters “c, k, q, y, s” and say aloud.

1. cat, cinema, cost, cup, coffee, can, city

2. knife, know, knew

3. queen, quit, question

4. yes, yellow, tidy, Mary

5. rise, rose, close

II. Fill in “a or an”.

1. a 2. a 3. a 4. an

5. an 6. a 7. a 8. a 9. an 10. a

III. Write these sentences, follow the model.

1. It is a cat.

2. It is an orange.

3. It is a bag.

4. It is a hat.

5. It is a pencil.

6. It is an elephant.

7. It is a piano.

8. It is a bird.

9. It is an umbrella.

10. It is an egg.

IV. Match (1 -10) with (a - j).

1. f 2. g 3. h 4. j 5. a

6. c 7. i 8. d 9. b 10. e

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 2 lên lớp 3 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.231
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 2 Xem thêm