Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 11

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 11
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 16 x 8 +16 x 2
b) 16 x 7 + 14 x 2
c) 8 x 12 16
Bài 2.
a) An nghĩ một số. Biết rằng s đó gấp 5 lần số lớn nhất hai chữ số, tìm số An đã
nghĩ.
b) Bình nghĩ một số. Biết rằng số nhất ba chữ số kém số đó 7 lần, tìm số Bình đã
nghĩ.
Bài 3.
a) Biết 16 chia cho X được 4. Hỏi 64 chia cho X được mấy? 80 chia cho X được mấy?
b) Nếu số a chia cho 5 được thương 15, số b chia cho 15 được thương 5 thì tổng
(a + b) chia cho 2 được thương bao nhiêu?
Bài 4. ba hộp, mỗi hộp đựng một số bút chì. Bạn An lấy 6 bút chì từ hộp thứ nhất
chuyển sang hộp thứ hai, rồi lại lấy 4 bút chì hộp thứ hai chuyển sang hộp thứ ba,
cuối cùng lấy 2 bút chì hộp thứ ba chuyển sang hộp thứ nhất. Bây giờ trong mỗi hộp
đúng một bút chì. Hỏi lúc đầu mỗi hộp bao nhiêu bút chì?
Bài 5. Người ta xay 100kg thóc thì được 70kg gạo. Hỏi:
a) Xay 200kg thóc thì được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
b) Để xay được 7kg gạo thì cần dùng bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài 6. Tổ Một lớp 3A 12 bạn, trong đó số nam bằng 1/2 s nữ. Hỏi trong tổ đó số
nam ít hơn số n mấy người?
Đáp án Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 11
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 1.
a) 16 x 8+ 16 x 2
= 16 x (8 + 2)
= 16 x 10
= 160
b) 16 x 7 + 14 x 2
= 16 x 7 + 7 x 4
= 7 x (16 + 4)
= 7 x 20
= 140
c) 8 x 12 16
= 8 x 12 8 x2
= 8 x (12 2)
= 8 x 10
= 80
Bài 2.
a) Số lớn nhất có hai chữ số 99. Vậy số An nghĩ đến là:
5 x 99 = 495
b) Số nhất ba cho s 100. Vậy số nh đã nghĩ là:
7 x 100 = 700
Đáp số: a) 495; b) 700.
Bài 3.
a) X = 16 : 4 = 4
64 : X = 64 : 4 = 16
80 : X = 80 : 4 = 20
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) a = 5 x 15 = 75
b = 15 x 5 = 75
(a + b) : 2 = (75 + 75) : 2 = 75.
Đáp số: a) 16 20; b)75.
Bài 4.
Một bút chì là 12 cái.
Số bút chì hộp thứ nhất là: 12 2 + 6 = 16 (cái)
Số bút chì hộp thứ hai là: 12 + 4 6 = 10 (cái)
Số bút chì hộp thứ ba : 12 + 2 4 = 10 (cái)
Đáp số: Ban đầu hộp th nhất 16 cái bút chì;
hộp th hai 10 cái; hộp thứ ba 10 cái.
Bài 5.
Đáp số: a) 140kg gạo;
b) 10kg thóc.
Bài 6.
Đáp số: 4 người.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 11

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 11 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 11. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 12

Đánh giá bài viết
1 557
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm