Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 10

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 10
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1. So sánh A B: (không tính kết quả cụ thể)
A =
abc
+
abc
+ 352 B =
3bc
+
5n
+
am2
A = a x ( b + 1) B = b x (a + 1)
A = 28 x 5 x 30 B = 29 x 5 x 29
Bài 2. Trong một phép trừ, tổng của số bị trừ, s trừ hiệu 100. Tìm số bị trừ.
Bài 3. Mai nghĩ một số ba chữ số tổng c chữ số của bằng 19. Nếu tr số đó
đi 52, rồi trừ tiếp cho 48 thì được một s hai chữ số. Tìm số Mai đã nghĩ.
Bài 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Ngày 30 tháng 7 chủ nhật thì ngày 2 tháng 8 năm đó :
A. thứ hai. B. thứ ba. C. th tư. D. thứ năm.
Bài 5. Biết nhiều hơn thỏ 15 con số thỏ bằng 1/4 số gà. Hỏi cả thỏ
bao nhiêu chân?
Bài 6. Tìm hiệu, tích thương của hai số, biết tổng hai số đó 15 tổng gấp 3 lần
số bé.
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 3 - Đề 10:
Bài 1.
A =
abc
+
mn
+ 352 B =
3bc
+
5n
+
am2
A = a x ( b + 1) B = b x (a + 1)
A = 28 x 5 x 30 B = 29 x 5 x 29
Bài 2.
=
>
<
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gọi số bị trừ a, số trừ b. Theo đề bài ta có:
a + b + (a b) = 100
2 x a + b b = 100
2 x a = 100
a = 50
(a b) = 100 50 = 50
b = 0
Thử lại:
50 + 0 + (50 0) = 100
Đáp số: Số bị tr 50.
Bài 3.
Gọi số đó
abc
, a > 0; a, b, c 9. Theo đề bài ta có:
a + b + c = 19
abc
52 48 99
Vậy
abc
199.
Vậy a = 1
b + c = 19 1 = 18
b,c 9 nên b = c = 9
Thử lại: 199 52 48 = 99 (Là số hai chữ số)
1 + 9 + 9 = 19
Đáp số : 199.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 4.
Tháng 7 31 ngày, vậy ngày 2 tháng 8 sau ngày 30 tháng 7 3 ngày.
Ngày 30 tháng 7 chủ nhật thì ngày 2 tháng 8 năm đó thứ tư.
Đáp số: C. thứ tư.
Bài 5.
Theo đề bài ta vẽ được đồ sau:
Gà:
Thỏ:
Từ đồ, ta thấy số 4 phần bằng nhau, số thỏ 1 phần. Vậy số hơn số th :
4 1 = 3 (phần)
Số thỏ : 15 : 3 = 5 (con)
Số : 5 + 15 = 20 (con)
Thỏ 4 chân, 2 chân nên số chân của cả thỏ là:
5 x 4 + 20 x 2 = 60 (chân)
Đáp số: 60 chân.
Bài 6.
Số là: 15 : 3 = 5
Số lớn là: 15 5 = 10
Hiệu của hai số là: 10 5 = 5
Tích hai số là: 10 x 5 = 50
Thương của hai số là: 10 : 5 = 2
Đáp số: Hiệu của hai số 5; tích 50; thương 2.

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 10

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 10 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 10. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 11

Đánh giá bài viết
1 272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm