Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 5
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1. Tìm X:
a) X + 100 (4 + 4 + 4 + + 4 + 4) = 320
“Có 45 số 4”
b) X : 2 : 3 = 765 : 9
Bài 2. Thùng thứ nhất chứa 160l dầu, thùng th hai chứa 115l dầu. Người ta lấy ra
mỗi thùng số lít dầu như nhau thì số dầu còn lại thùng thứ nhất gấp 4 lần số dầu còn
lại thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng lấy ra bao nhiêu lít dầu?
Bài 3. Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi của Hạnh Thanh 10 tuổi. Hỏi sau bao
nhiêu m nữa tổng số tuổi của Hạnh Thanh bằng tuổi mẹ?
Bài 4. Tổng hai số 64. Nếu lấy số lớn chia cho số bé thì được thương 5 4.
Tìm hiệu hai số đó.
Bài 5. Một hình chữ nhật chu vi 80cm. Nếu tăng chiều dài 5cm thì diện tích tăng
75cm
2
. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó.
Bài 6. Cùng một quãng đường, ô th nhất chạy hết 1/4 giờ, ô thứ hai chạy hết 16
phút, ô thứ ba chay hết 1/5 giờ. Hỏi ô nào chay nhanh nhất?
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 3 - Đề 5:
Bài 1.
a) X + 100 (4 + 4 + 4 + + 4 + 4) = 320
45 s 4
X + 100 4 x 45 = 320
X + 100 180 = 320
X = 320 + 80
X = 400
b) X : 2 : 3 = 765 : 9
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
X = 85 x 2 x 3
X = 510
Bài 2.
Gọi số dầu đã được lấy ra mỗi thùng a. Theo đề bài ta có:
160 a = (115 a) x 4
160 a = 460 4 x a
160 = 460 3 x a
300 = 3 x a
a = 100
Vậy mỗi thùng đã được lấy ra 100l dầu.
Bài 3.
Đáp số: 10 năm.
Bài 4.
Gọi hai số a b. Theo đề bài ta có:
a = b x 5 + 4
a + b = 64
Vậy:
b x 5 + 4 + b = 64
b x 6 = 60
b = 60 : 6
= 10
a = 64 10 = 54
Vậy hiệu hai số :
54 10 = 44
Đáp số: 44.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 5.
Tổng chiều i và chiều rộng của hình chữ nhật là:
80 : 2 = 40 (cm)
Diện tích phần tăng thêm (phân gạch chéo) 75cm
2
, vậy chiều rộng hình ch nhật :
75 : 5 = 15 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
40 15 = 25 (cm)
Đáp số: Chiều dài hình chữ nhật 25cm, chiều rộng 15cm.
Bài 6.
Đáp số: ô th ba chạy nhanh nhất, ô thứ hai chạy chậm nhất.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 5

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 5 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 5. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 6

Đánh giá bài viết
1 493
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm