Đề thi chọn HSG tỉnh Toán 12 năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
PHÚ THỌ
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề tham khảo 05 trang)
I. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm).
1. Tìm tất cả các giá trị của tham s
m
để hàm số
3 2
1 1
1 3 2
3 3
y mx m x m x
đồng biến trên
2; .
2. Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
đồ thị
điểm
2;5 .P
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để đường
thẳng
:d y x m
cắt đồ thị
( )C
tại hai điểm phân biệt
A
B
sao cho tam giác
PAB
đều.
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình
3 2
log 3 2 3 2 0.
3 2
x x
x x
x
x
Câu 3 (3,0 điểm).
1. Cho hình lăng trụ tam giác đều
.ABC A B C
tất cả các cạnh bằng
.a
a. Tính góc giữa đường thẳng
AB
mặt phẳng
.ABC
b. Gọi
G
trọng tâm tam giác
,AA B
I
trung điểm của
.BB
Tính khoảng cách giữa hai
đường thẳng
C G
.A I
2. Cho khối chóp
.S ABCD
đáy hình thang vuông tại
, ,A B
biết
2 , .AB BC a AD a
Tam
giác
SBC
cân tại
,S
tam giác
SCD
vuông tại
.C
Khoảng cách giữa
SA
CD
bằng
4
.
5
a
Tính thể tích
khối chóp
.S ABCD
đã cho.
Câu 4 (2,0 điểm).
Cho
S
tập tất c các s tự nhiên 5 ch số phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập
.S
Tính xác suất
để chọn được một số chia hết cho 7 chữ số hàng đơn vị bằng 1.
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (12,0 điểm)
ĐỀ THAM KHẢO
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 1.
Gọi
1
x
,
2
x
hai nghiệm nguyên âm của bất phương trình
3
log 3 2x
. Giá trị của
1 2
x x
bằng
A.
4.
B.
5.
C.
1.
D.
3.
u 2. Tất cả các giá tr của tham số
m
để hàm số
4 2
2020 1y x m x
3 điểm cực trị phân biệt
A.
2020.m
B.
2020.m
C.
2020.m
D.
2020.m
Câu 3. Một tam giác vuông chu vi bằng
3
độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Diện tích của tam
giác đã cho bằng
A.
15
.
32
B.
3
.
8
C.
5
.
8
D.
15
.
16
Câu 4. bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
3 2
4 9 5 y x mx m x
nghịch biến
trên
?
A.
4
. B.
6
. C.
7
. D.
5
.
Câu 5. Đạo hàm của hàm số
2
2020
log 1y x
A.
2
1
.
1 ln 2020x
B.
2
2
.
1
x
x
C.
2
2
.
1 ln 2020
x
x
D.
2
.
ln 2020
x
Câu 6. Cho cấp số nhân
n
u
2 3
4; 13.S S
Biết
2
0,u
giá trị của
5
S
bằng
A.
11.
B.
2.
C.
35
.
16
D.
181
.
16
Câu 7. Biết giá trị lớn nhất của hàm số
2
2
x m
y
x
trên đoạn
1;1
bằng
1.
Khẳng định nào dưới đây
đúng ?
A.
1;0 .m
B.
4;3 .m
C.
4;6 .m
D.
0;1 .m
Câu 8. Cho
10
điểm phân biệt. tất cả bao nhiêu cách chọn 2 vectơ khác vectơ
0
điểm đầu, điểm cuối là
2 điểm trong 10 điểm đã cho?
A.
2
10
.C
B.
2
10
.A
C.
2
90
.A
D.
2
90
.C
Câu 9. Đồ thị hàm số
2
2
4 2
2 3 1
x x
y
x x
tất cả bao nhiêu đường tiệm cận ?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
1.
Câu 10. Cho lăng trụ đều
.ABC A B C
cạnh đáy bằng
2 ,a
cạnh bên bằng
2 3.a
Thể tích khối lăng trụ đã
cho bằng
A.
3
2 .a
B.
3
6 .a
C.
3
3 .a
D.
3
.a
Câu 11. Một đa giác đều 12 đỉnh số đường chéo bằng
A.
120.
B.
54.
C.
66.
D.
132.
Câu 12. Phương trình
2
log 5 2 2
x
x
hai nghiệm thực phân biệt
1 2
; .x x
Giá trị của
1 2 1 2
x x x x
bằng
A.
2.
B.
3.
C.
9.
D.
11.
Câu 13. Cho hình chóp tứ giác đều
ABCD
cạnh đáy bằng
a
,
O
tâm của đáy
.SO a
Gọi
góc
giữa
SA
mặt phẳng
SBC
. Giá trị của
sin
bằng
A.
2
.
15
B.
4
.
30
C.
2
.
30
D.
4
.
15
Câu 14. Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ.
Hỏi phương trình
2 2 1f x
tất cả bao nhiêu nghiệm phân biệt thuộc khoảng
0;
?
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
6.
Câu 15. Tập xác định của hàm số
2 3
log logy x
A.
0;1 .
B.
0; .
C.
3; .
D.
1; .
Câu 16. Đồ thị hàm số
4 2
y x ax b
điểm cực tiểu
1;5 .M
Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số
A.
0;6 .
B.
0;4 .
C.
0;2 .
D.
0;3 .

Đề thi học sinh giỏi lớp 12 môn Toán

Đề thi chọn HSG tỉnh Toán 12 năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm 4 câu hỏi tự luận và 40 câu hỏi trắc nghiệm. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh luyện đề, chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.

Nhằm mang đến cho các em học sinh lớp 12 nguồn tài liệu ôn thi học sinh giỏi, cũng như các thầy cô giáo có tự liệu ôn thi đội tuyển hsg của mình, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi HSG lớp 12 bao gồm nhiều đề thi học sinh giỏi khác nhau, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là nguồn tài liệu phong phú cho các em tham khảo, ôn tập.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi chọn HSG tỉnh Toán 12 năm 2020 - 2021 sở GD&ĐT Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm