Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THCS (2010 - 2011) Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
SÓC TRĂNG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN: TOÁN THCS

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/11/2010

Bài 1.

Cho biểu thức

Tính giá trị của biểu thức Q khi 

Bài 2.

Tìm x:

Bài 3.

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Bài 4.

Tìm x, y, z, t biết: 401( xyzt + xy + xt + zt + 1 ) = 1281( yzt + y + t ).

Bài 5.

Cho dãy số (un) xác định bởi:
Tìm u4, u8, u12, u16, u20.

Bài 6.

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 2010cm2 và số đo các góc A, B, C tỉ lệ với các số 6, 5, 4. Tính độ dài các cạnh AB, AC và BC.

Bài 7.

Năm ngoái tổng dân số của hai tỉnh X và Y là 3500000 người. Dân số tỉnh X năm nay tăng 1,2 %, còn tỉnh Y tăng 1,4 %. Tổng dân số của hai tỉnh năm nay là 3545800 người. Tính dân số của mỗi tỉnh năm nay.

Bài 8.

Cho dãy số (un) được xác định bởi: u1 = 5, un+1 = un + 3n - 2 với n = 1, 2, 3...

a/ Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.

b/ Tính tích của 10 số hạng đầu tiên.

Bài 9.

Trong mặt phẳng tọa độ cho các điểm A(-6; 2), B(0; -2), C(5; 7). AH là đường cao (H thuộc BC), AD là phân giác trong góc A (D thuộc BC) của tam giác ABC.

a/ Tính diện tích tam giác ABC.

b/ Tính độ dài đường cao AH.

c/ Tính độ dài phân giác AD.

d/ Tính tỉ số SABD/SABC

Bài 10.

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy AB = 3 + (cm) và độ dài cạnh bên SA = 5 + (cm).

a/ Tính diện tích toàn phần của hình chóp.

b/ Tính thể tích của hình chóp.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Sóc Trăng môn Toán THCS (2010 - 2011) để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Trung học cơ sở