Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHỐI THPT QUỲNH LƯU
(CỤM THI LIÊN TRƯỜNG )
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
Đề kiểm tra năng lực môn: GDQP-AN
(Đề 01 trang)
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (5,0 điểm).
a. Anh (chị) hãy cho biết nội dung buổi thảo luận, suy ngẫm về bài học nghiên cứu
sau khi dạy minh họa trong sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học?
b. Kiểm tra đánh giá hai khâu trong một quy trình thống nhất nhằm xác định
kết quả thực hiện mục tiêu dạy học.
Anh (chị) y cho biết những chức năng bản của kiểm tra đánh giá theo
chuẩn kiến thức ng?
Câu 2 (6,0 điểm).
a. Anh (chị) hãy nêu các bước xây dựng kế hoạch i học môn GDQP AN theo
phương pháp dạy học tích cực?
b. Anh (chị) hãy xây dựng kế hoạch luyện tập cho nội dung: Điều lệnh đội ngũ
từng người không súng ?
Câu 3 (5,0 điểm).
Anh (chị) hãy cho biết ý nghĩa của ngắm chụm trúng? Các ớc chuẩn bị vật
chất tập ngắm chụm ngắm trúng, chụm? Phương pháp lên lớp nội dung ngắm chụm?
Câu 4 (4,0 điểm).
a. Mục đích, nhiệm vụ y dựng nền QPTD - ANND?
b. Đối tượng tiêu chuẩn tuyển sinh bậc đại học trong các trường quân đội?
---Hết---
Họ tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:…………………………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
- -
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHỐI THPT QUỲNH LƯU
(CỤM THI LIÊN TRƯỜNG )
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Môn: GDQP-AN
(Hướng dẫn chấm 06 trang)
I. Hướng dẫn chung
1. Giáo viên trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu bản như trong
hướng dẫn chấm thi vẫn chấm điểm như hướng dẫn quy định.
2. Việc chi tiết hóa điểm số (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với ớng dẫn
chấm được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn 0,50; lẻ 0,75 làm
tròn thành 1,00)
II. Đáp án thang điểm
Câu
Ý
Điểm
Câu 1
5,0
a
2.5
- -
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
0,75
1,25
0,5
b
2,5
0,5

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn GDQP - AN cấp THPT

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng - An Ninh trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm học 2016 - 2017 có đáp án và biểu điểm chi tiết kèm theo, gồm 4 câu tự luận với thời gian làm bài 120 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
1 1.094
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm