Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Hóa học trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KHỐI THPT QUỲNH LƯU
(CỤM THI LIÊN TRƯỜNG )
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 2017
Đề kiểm tra năng lực môn: Hóa học
(Đề 01 trang)
Thời gian: 120 phút (không k thời gian giao đề)
Câu 1 (4 điểm).
Thầy (cô) hãy: nêu nhiệm vụ chuyên môn của mình trong m học 2016-2017, từ đó đánh
giá cho điểm % về việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân cho đến thời điểm hết tuàn 15?.
Câu 2 (4 điểm).
a. u các bước cần thực hiện khi tổ chức hoạt động học nhóm, lấy d với kế hoạch dạy
học phần ảnh hưởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ứng?
b. Đề xuất các tiêu chí cần đánh giá cho việc tổ chức dạy học hoạt động nhóm?
Câu 3 (7 điểm).
1. Dung dịch X chứa a mol NaOH b mol Ba(OH)
2
, dung dịch Y chứa b mol NaOH a
mol Ba(OH)
2
. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
TN1: Cho 0,04 mol CO
2
hấp thụ hết vào X, thu được dung dịch M 1,97 gam kết tủa.
TN2: Cho 0,0325 mol CO
2
hấp thụ t vào Y, thu được dung dịch N 1,4775 gam kết tủa.
Biết cả hai dung dịch M, N tác dụng với dung dịch KHSO
4
đều tạo kết tủa trắng, các phản ứng
xảy ra hoàn toàn.
a. Viết phương trình phản ng xảy ra.
b. Tính giá trị của a, b.
2. Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp gồm hai
amino axit X
1
, X
2
(đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm -NH
2
một nhóm -COOH).
Đốt cháy toàn bộ ợng X
1
, X
2
trên cần dùng vừa đủ 0,1275 mol O
2
, chỉ thu được N
2
, H
2
O
0,11 mol CO
2
. Tính giá trị của m ?
Câu 4 (5 điểm).
1. Cho Mg phản ứng với SiO
2
điều kiện thích hợp đến hoàn toàn, thu được chất rắn X.
Nêu thành phần các chất thể trong X?
2. Cân bằng phương trình phản ứng sau:
2,3,3-trimetylpenta-1,4-ddien + KMnO
4
(dd)
0
t C

.
3. Nêu c tiến hành thí nghiệm phản ng màu biure?
Cho biết NTK: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; S = 32; Ba = 137.
---Hết---
Họ tên thí sinh:……………………………… Trường:…………………………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án đề thi giáo viên giỏi môn Hóa
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1
Thầy (cô) hãy: nêu nhiệm vụ chuyên môn của mình trong năm học 2016-2017, từ
đó đánh giá cho điểm % về việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân cho đến thời
điểm hết tuàn 15?.
4.00
HD
- Căn cứ vào nhiệm v chuyên môn của trường, của tổ chuyên môn GV nêu ra
nhiệm vụ chuyên môn của bản thân:
+……………..
+……………..
- Việc thực hiện đánh g cho điểm n cứ vào kế hoạch nhân đã đăng đầu
năm học:
+ ……………..
+……………..
Câu 2
a. Nêu các bước cần thực hiện khi t chức hoạt động học nhóm, lấy dụ với kế
hoạch dạy học phần ảnh ởng của diện tích tiếp xúc đến tốc độ phản ng?
b. Đề xuất các tiêu chí cần đánh giá cho việc tổ chức dạy học hoạt động nhóm?
HD
- Để triển khai một hoạt động nhóm học tập cần trải qua 4 bước:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo, thảo luận kết quả hoạt động
Bước 4. Sản phẩm của hoạt động học tập đạt được.
GV lấy dụ: Phần này tùy thuộc điều kiện nhà trường, năng lực học sinh đánh
giá cho điểm.
2 điểm
- ơng ứng với 4 bước đó ta 8 tiêu chí đánh giá cho điểm:
+ Chuyển giao nhiệm vụ như thế nào: nhiệm vụ không quá dễ, không quá sức
phải phù hợp đối ợng, phù hợp mục tiêu dạy học phải xuất hiện vấn đề học
tập…..
+ Trò tiếp nhận nhiệm vụ làm sao: chủ động, tích cực không?. thực sự
thích thú không?....
+ Trò (nhóm) thực hiện nhiệm vụ như thế nào: tổ chức, phân công, trao đổi, sử
dụng học liệu trong nhóm,….
+ GV tổ chức, điều khiển cho các em hoạt động như thế nào?: có bao quát được
toàn diện không, chú ý đến khó khăn, khác lạ trong quá trình hoạt động của học
sinh khộng, ơng tác với các em như thế nào để hỗ trợ kịp thời vướng mắc của các
em,…..
2 điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
+ GV tổ chức cho các em báo cáo kết quả hoạt động nhóm như thế nào, chọn
nhóm nào làm nội dung phân tích cho mình, đánh giá nhận xét như thế nào với kết
quả o cáo của c em, …..
+ Học sinh được báo cáo kết quả không, báo cáo với ai. tranh luận không?
+ Sản phẩm của học sinh giá trị như thế nào so với mục tiêu dự kiến của mình?
+ Sản phẩm đó phù hợp với nhiệm v minh giao cho học sinh từ đầu hay
không. ………..
Câu 3
1. Dung dịch X chứa a mol NaOH b mol Ba(OH)
2
, dung dịch Y chứa b mol
NaOH a mol Ba(OH)
2
. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:
TN1: Cho 0,04 mol CO
2
hấp thụ hết vào X, thu được dung dịch M 1,97 gam kết
tủa.
TN2: Cho 0,0325 mol CO
2
hấp thụ hét vào Y, thu được dung dịch N 1,4775 gam
kết tủa.
Biết cả hai dung dịch M, N tác dụng với dung dịch KHSO
4
đều tạo kết tủa trắng, các
phản ng xảy ra hoàn toàn.
a. Viết phương trình phản ng xảy ra.
b. Tính giá trị của a, b.
4,0
HD
a. c phương trình phản ứng xảy ra:
(1) CO
2
+ Ba(OH)
2
BaCO
3
+ H
2
O
(2) CO
2
+ 2NaOH
Na
2
CO
3
+ H
2
O
(3) CO
2
+ Na
2
CO
3
+ H
2
O
2NaHCO
3
(4) CO
2
+ BaCO
3
+ H
2
O
Ba(HCO
3
)
2
(5) Ba(HCO
3
)
2
+ KHSO
4
BaSO
4
+ K
2
SO
4
+ CO
2
+ H
2
O
b.
y
0,01
0 CO
2
Suy ra:
2 0,04 0,01
2 0,05 (*)
x y
x y
y y
BaCO
3
y
x+y 0,04 x+2y

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Hóa học cấp THPT

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Hóa học trường THPT Quỳnh Lưu, Nghệ An năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết kèm theo, gồm 4 câu tự luận với thời gian làm bài 120 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
1 1.397
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm