Đề thi giáo viên giỏi môn Tiếng Anh liên trường THPT sở GD&ĐT Nghệ An năm 2019

Đề thi giáo viên giỏi môn Tiếng Anh liên trường THPT

Đề thi giáo viên giỏi môn Tiếng Anh liên trường THPT sở GD&ĐT Nghệ An năm 2019 có đáp án chi tiết kèm theo với thời gian làm bài 120 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi giáo viên giỏi cấp trường THPT tỉnh Nghệ An môn Tiếng Anh

(Giáo viên được sử dụng SGK Tiếng Anh 10- chương trình chuẩn, ngoài ra không được sử dụng bất cứ tài liệu gì kể cả từ điển)

Câu 1: (5 điểm). (Có phần đề chung tất cả các môn kèm theo)

Câu 2: (5 điểm)

Anh/chị hãy thiết kế hoạt động dạy phần Before you listen thuộc Listening lesson – Unit 14 (The World Cup) – Tiếng Anh 10 chương trình chuẩn. Yêu cầu thể hiện rõ được mục tiêu, phương tiện, phương pháp, kĩ thuật, thời gian dự kiến, và tiến trình tổ chức hoạt động.

Câu 3: (7 điểm)

Anh chị hãy đọc đề bài viết luận sau đây và thực hiện các yêu cầu đưa ra:

An increasing number of people are now using the Internet to meet new people and socialise.

Some people think this has brought people closer together while others think people are becoming more isolated.

Discuss both sides and give your opinion.

Anh /chị hãy:

1. Hướng dẫn học sinh cách lập dàn ý cho bài luận.

2. Cung cấp cho học sinh ngữ liệu phù hợp để triển khai các ý đã lập trong dàn ý. (ngữ liệu bao gồm ideas và useful language)

3. Trình bày dàn ý chi tiết phần thân bài.

4. Viết bài luận hoàn chỉnh có phần thân bài dựa trên dàn ý đã lập (khoảng 250-300 từ)

Câu 4: (3 điểm)

Anh/chị hãy sử dụng một phần hay toàn bộ ngữ liệu sau để thiết kế 01 bài tập rèn luyện kỹ năng đọc hiểu cho đối tượng học sinh THPT (tối thiểu 5 câu hỏi, kèm theo câu trả lời, sử dụng câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn – multiple-choice questions).

JOY OF READING

Every genre of reading has its own pleasure. I mean every category of subjects or even each subject has a delight, happiness and enjoyment of its own. Literature has its own amusement, Science and Science Fiction keep other kind of pleasure. Social Science gives other type of pleasure. Every subject has some attraction. It is up to you in which subject you are more interested and which subject gives you more pleasure and happiness than the others.

Reading books gives us a peace of mind, satisfaction, courage and confidence. It also gives us happiness and makes us a learned person. A habitual reader of books becomes an intelligent person. He knows more than the others about this world. Books have many new ideas, notions and arguments, so the reader can solve his or her problems in a better way than the others. Books give us food for thought. Bacon has correctly said that some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Social Science gives the knowledge of human society to the reader. Sociology tells how the human society is constructed? What are the basic pillars of human society? What are the social groups, ethnic groups and cultural groups in society? What is the role of religion in human society? What is meant by State? What are the organs of the state? What are the institutions which control and affect human society? What are the connection, association, relation and concern between an individual and rest of the society? How social groups interact with each other?

Anthropology gives the guidance about humans and society. It tells the reader correlation between indigenous people in remote locations of the world. The origin of Civilization, the development of different conventions, customs, folklore and especially the development of culture, religious belief systems and language are discussed in Anthropology. Economics reveals to the reader the concepts about money, market, banking and the relationship of demand and supply. What are the causes of price hike and what are the prices and wages mechanism? It tells how sustainable economic development can be achieved for the country?

On the other hand reading Natural Sciences develops another kind of taste, the taste of scientific reasoning, experimentation, empirical methods of science and curiosity. Natural Science tells about the laws of universe, the laws of nature, which governs this universe. Biology describes how genetics affects on next upcoming generations and about the evolution of different species. Whereas Chemistry narrates chemical reactions between different elements and compounds which make new things and new substances? Physics discloses the relationship of matter and energy, electricity, laws of motion and the basic particles which are the building blocks of this universe. These all are natural sciences.

The quantity and variety of reading material available to us are really enormous. There are books of all kinds. Books discussing topical matters, books on romance, love, sex and marriage, books on self improvement and personal management, books on health and hygiene and books of personalities of the times, as well as purely literature books including drama, poetry, prose and fiction provide the reader knowledge and life experiences of the other people. The variety and number of magazines and periodicals are equally amazing. Story magazines, picture magazines, film journals. Literary periodicals, magazines on fashions in dress and hair style, political magazines, there is no end to them. Each of these types has its admiring readers who would rather miss a meal than their favorite weekly, fortnightly or monthly.

Đáp án Đề thi giáo viên giỏi cấp trường THPT tỉnh Nghệ An môn Tiếng Anh

Câu 2. (5,0 điểm)

Các tiêu chí đánh giá

Điểm

Thiết kế hoạt động cuả giáo viên phải đạt được những tiêu chí sau:

1. Xác định chính xác mục tiêu của hoạt động, bao gồm:

- Gv phải xây dựng được hoạt động warm –up gắn với chủ đề Listening lesson (về cầu thủ Pele) hoặc gắn với chủ đề Unit 14 (World Cup) hoặc gắn với chủ đề thể thao. Qua hoạt động warm-up giáo viên phải dẫn dắt được học sinh đi vào chủ đề, nội dung của Listening lesson – Unit 14.

- GV phải trình bày hoạt động dạy từ mới trước khi nghe.

1,0

2. Nêu được những phương tiện dạy học cần thiết (thiết bị trực quan, đồ dùng dạy học…) dùng cho hoạt động dạy từ mới.

0,5

3. Sử dụng phù hợp các phương pháp, thủ thuật để kiểm tra việc hiểu từ của học sinh.

1,0

4. Thời gian dự kiến cho hoạt động phù hợp với tổng thể cả đơn vị bài học

0,5

5. Nêu rõ ràng, chi tiết tiến trình tổ chức hoạt động:

- Hình thức hoạt động của học sinh (cá nhân; cặp; đôi; nhóm; toàn lớp,…)

- Nhiệm vụ và cách giao nhiệm vụ cho học sinh

- Đánh giá, nhận xét của giáo viên về kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh.

2,0

TỔNG

5,0

Câu 3: (7 điểm)

Các tiêu chí đánh giá

Điểm

1.Hướng dẫn học sinh cách lập dàn ý cho bài luận:

GV phải hướng dẫn hs:

- nắm được cấu trúc chung của một bài luận gồm 3 phần: Introduction, Body và Conclusion

- trong phần Introduction và Conclusion nói chung cần nêu được vấn đề gì, với đề bài này thì cần làm rõ / chốt lại (những) vấn đề gì.

- phần body thông thường cần có mấy ý, với đề bài cụ thể này thì nên có mấy ý chính, là những ý nào.

1 đ

(0,2 đ)

(0,3đ)

(0,5 đ)

2. Cung cấp cho học sinh ngữ liệu phù hợp để triển khai các ý đã lập trong dàn ý. (ngữ liệu bao gồm ideas và useful language)

- Về ideas GV phải elicit được từ học sinh 2 main ideas là advantages và disadvantages của việc using the Internet to meet new people and socialise; từ 2 ý chính đó phải elicit được các supporting ideas cho mỗi ý chính. GV phải giúp Hs chọn lọc supporting ideas cả về số lượng và chất lượng để hỗ trợ chính xác và hiệu quả cho main ideas.

- Về language GV phải giúp hs chọn ra được những từ / cấu trúc phù hợp, chính xác và hay. GV cũng phải giúp hs chọn lọc các từ/ cụm từ để chuyển ý, chuyển đoạn,…

2 đ

(1đ)

(1 đ)

3. Trình bày dàn ý chi tiết cho phần thân bài.

GV phải trình bày được:

Body: +) Topic sentence của main idea 1 (advantages: this has brought people closer together) và các supporting ideas.

+) Topic sentence của main idea 2 (disadvantages: people are becoming more isolated) và các supporting ideas.

2 đ

(1 đ)

(1 đ)

4. Viết bài luận hoàn chỉnh có phần thân bài dựa trên dàn ý đã lập (khoảng 250-300 từ)

2 đ

TỔNG:

7 đ

Câu 4: (3 điểm)

Đề yêu cầu GV ra tối thiểu 5 câu hỏi trắc nghiệm kèm câu trả lời, như vậy giám khảo tùy vào số lượng câu hỏi giáo viên đưa ra để chia điểm cho từng câu. Lưu ý: Điểm cho mỗi câu hỏi đúng và mỗi đáp án đúng bằng nhau.

Giám khảo lưu ý: Câu hỏi trắc nghiệm phải đúng về ngữ pháp, cách dùng từ, nội dung bám sát bài đọc hiểu và các câu hỏi không trùng lặp thì mới được tính điểm tối đa. Nếu câu hỏi đặt ra không đáp ứng đủ các yêu cầu trên thì giám khảo linh hoạt trừ điểm.

Ngoài Đề thi Giáo viên dạy giỏi môn Tiếng Anh cấp trường THPT, để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả cao. VnDoc thường xuyên cập nhật các đề thi mới nhất cho các thầy cô tham khảo và ôn luyện tốt nhất.

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm