Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thạch Bàn, Hà Nội

Trang 1/6 - Mã đề 212
TRƯỜNG THPT THẠCH BÀN
***
Đề có 50 câu, in trong 6 trang
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2020 -2021
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ, tên học sinh:..................................................................... Số báo danh .............................
Câu 1. Số giao điểm của đường thẳng
yx2

và đường cong
3
yx 2
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 2. Cho hàm số
liên tục trên
3; 2
bảng biến thiên như hình v bên.
Gọi
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất giá
trị nhỏ nhất của hàm số
y fx
trên
0; 2
.
Giá trị của
Mm
bằng
A.
3
. B.
5
.
C.
2
. D.
4
.
Câu 3. Tính thể tích
V
của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng
2
4a
và chiều cao bằng
a.
A.
3
4
Va
3
. B.
3
V 4a
. C.
3
V 2a
. D.
3
V 16a
.
Câu 4. Hình chóp ngũ giác có bao nhiêu mặt?
A. Mười. B. Năm. C. Bảy. D. Sáu.
Câu 5. Đồ thị hàm số
2x 1
y
x1
có tiệm cận đứng là
A.
x1
. B.
y2
.
C.
x1
. D.
y1
.
Câu 6. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
3
y x 3x 1.
B.
32
y x 3x 1
.
C.
3
y x 3x 1
.
D.
32
y x 3x 1
.
Câu 7. Cho hàm số
y f(x)
liên tục trên đoạn
2; 4
đồ thị như hình vẽ dưới đây. Giá tr nhỏ nhất
của hàm số trên đoạn
2; 4
A.
4
. B.
2
. C.
1
. D.
4
.
Câu 8. Cho hàm số
y f(x)
liên tục và
2
f '(x) x 1
trên
. Mệnh đềo sau đây đúng?
A.
f(1) f(2)
. B.
f(1) f(2)
. C.
f (0) f(1) 2f (2).
D.
f(1) f(2)
.
Mã đề: 212
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề 212
Câu 9. Cho hàm số
y fx
liên tc trên
bảng xét dấu đạo hàm như hình
vẽ. Hàm số
y fx
đồng biến trên
khoảng nào dưới đây ?
A.
2; 4
. B.
3; 4
. C.
;1
. D.
1; 3
.
Câu 10. Cho hình chóp
S.ABC
SA 6a
vuông góc với đáy tam giác
ABC
tam giác đều cạnh
a
.
Tính thể tích
V
của khối chóp
S.ABC
.
A.
3
3 3a
V
2
. B.
3
V 3 3a
. C.
3
V 3a
. D.
3
3a
V.
2
Câu 11. Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh
3a
là:
A.
2
36a
. B.
2
9a
. C.
2
72a
. D.
2
54a
.
Câu 12. Cho hàm số
y fx
đ th như hình vẽ. S điểm cc đại ca hàm
số đã cho là
A.
1
.
B.
2
.
C.
3
.
D.
0
.
Câu 13. Nếu hàm số
y fx
thỏa mãn điều kiện
x
lim f x 1


;
x
lim f x 1


thì số đường tiệm cận
ngang của đồ thị hàm số
y fx
A. 0. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 14. Cho hàm số
y f(x)
bảng biến thiên như
hình vẽ bên. Hàm số đạt cực đi tại điểm nào trong các
điểm sau?
A.
x 1.
B.
x 3.
C.
x 4.
D.
x 2.
Câu 15. Cho hàm số
y f(x)
đồ thị như hình vẽ bên. Đồ th hàm s bao nhiêu
tiếp tuyến song song với trục Ox?
A.
0
.
B.
1
.
C.
3
.
D.
2
.
Câu 16. Cho hàm số
fx
đạo hàm

2
22
fx x9x3x

,
x 
. Gọi
T
giá trị cực tiểu của
hàm số đã cho. Chọn khẳng định đúng.
A.
T f0
. B.
Tf 3
. C.
T f3
. D.
T f9
.
Câu 17. Tính thể tích
V
của khối lăng tr tam giác đu
ABC.A B C

AC 5a
, đáy là tam giác đều cạnh
2a
.
A.
3
V 3a 3
.
B.
3
V 3a 7
.
C.
3
V 5a 7
.
D.
3
V 5a 3
.
Câu 18. Cho khối chóp
S.ABC
đáy tam giác đều cạnh
2a
. Cạnh bên
SA
vuông góc với mặt đáy
SC 2a 3
. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.
3
2 3a
3
. B.
3
2 6a
3
. C.
3
4 3a
3
. D.
3
6a
3
.
C'
B'
A
C
B
A'
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề 212
Câu 19. Cho hàm số
y f(x)
bảng biến thiên như bên.
Tổng số tim cận ngang và tiệm cận đứng của đ th hàm s
đã cho là
A.
3
.
B.
4
.
C.
1
.
D.
2
.
Câu 20. Cho hàm số
y fx
đ th như hình vẽ bên. Tìm giá tr cực đại của
hàm số.
A.
CD
y0
.
B.
CD
y1
.
C.
CD
y4
.
D.
CD
y1
.
Câu 21. Cho hình chóp
S.ABCD
đáy
ABCD
hình vuông cạnh a,
SA
vuông góc với đáy,
SC
tạo với
đáy một góc
0
60
. Khi đó thể tích của khối chóp là
A.
3
a6
9
. B.
3
a6
3
. C.
3
a2
6
. D.
3
a3
3
.
Câu 22. Cho khối lăng trụ đứng tam giác
ABC.A B C

có đáy là một tam giác vuông
tại
A
. Cho
AC AB 4a,
góc giữa
AC
mặt phẳng
ABC
bằng
30
.Tính thể
tích khối lăng trụ
ABC.A B C

.
A.
3
16a 3
3
. B.
3
8a 3
3
.
C.
3
32a 3
3
. D.
3
4a 3
.
Câu 23. Phương trình tiếp tuyến của đ th hàm s
x1
y
x1
tại đim
M0; 1
A.
y 2x 1
. B.
y 2x 1
. C.
y x1
. D.
y x1

.
Câu 24. Bảng biến thiên như hình vẽ bên ca hàm
số nào?
A.
x3
fx
2x
. B.
x3
fx
x2
.
C.
x3
fx
x2
. D.
2x 3
fx
x2
.
Câu 25. Cho khối lăng tr đứng đáy tam giác vuông, độ dài hai cạnh góc vuông
3a, 4a
chiu cao
khối lăng trụ
6a
. Th tích của khối lăng trụ bằng
A.
3
V 36a
. B.
3
V 12a
. C.
3
V 72a
. D.
3
V 27a
.
Câu 26. Cho khối chóp tam giác đều có tất cả các cạnh bằng
a
. Thể tích khối chóp là
A.
3
a3
8
.
B.
3
a3
48
.
C.
3
a2
12
.
D.
3
a3
16
.
5
f(x)
f'(x)
x
2
+
1
5
C'
B'
A
C
B
A'
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Thạch Bàn, Hà Nội

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thạch Bàn, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thạch Bàn, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thạch Bàn, Hà Nội, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 248
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm