Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BRVT
ĐỀ KIM TRA GIA KÌ MÔN TOÁN 12
Năm học 2020 2021
Thi gian làm bài: 45 phút, không k thời gian phát đề
Câu 1: Hàm s
32
1
2 3 2
3
y x x x
đồng biến trên khong nào?
A.
;1 3;
B.
C.
;3
D.
;1
3; 
Câu 2: Hàm s
1
22
x
y
x
có bao nhiêu cc tr?
A. 0 B. 1 C. 2 D.3
Câu 3 : Giá tr ln nht ca hàm s
42
2 4 10y x x
trên
0;2
là:
A. 10 B. 11 C.12 D. 13
Câu 4: Đường thng
2x
là tim cận đứng ca hàm s nào sau đây?
A.
2
24
x
y
x
B.
2
2
x
y
x
C.
32
2 3 1y x x x
D.
42
41y x x
Câu 5: Hàm s nào sau đây nghịch biến trên
¡
?
A.
42
1y x x
B.
32
1y x x
C.
32
1y x x x
D.
32
1y x x x
Câu 6: Bng biến thiên sau là ca hàm s nào?
x

-2

'y
+
+
y

1
1

A.
21
2
x
y
x
B.
21
1
x
y
x

C.
1
2
x
y
x
D.
1
2
x
y
x
Câu 7: Tìm m để hàm s
32
1
4
3
y x x mx m
đồng biến trên
¡
A.
1
4
m
B.
1
4
m
C.
1
4
m
D.
1
4
m
Câu 8: Cho hàm s
42
11
1
42
y x x
có giá tr cực đại là
1
y
và giá tr cc tiu là
2
y
thì
1
y
+
2
y
bng?
A.
3
4
B.
7
4
C.
1
D.
1
Câu 9: Hàm s
32
3y x x mx
đạt cc tiu ti
2x
khi:
A.
0m
B.
0m
C.
0m
D.
0m
Mã đ
001
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
O
x
y
1
1
2
2
Câu 10 : Giá tr nh nht ca hàm s
2
4y x x
là:
A. 2 B. -2 C.
4
D.
4
Câu 11: Đồ th ca hàm s
32
3 2 1y x x x
cắt đường thng
1y
tại bao nhiêu điểm?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 12: Phương trình tiếp của đồ th hàm s
42
3 2 2y x x
tại điểm có hoành độ bng 1 là:
A.
85yx
B.
85yx
C.
85yx
D.
85yx
Câu 13: Hàm s
24
1
x
y
x
trên
0;1
có giá tr ln nht là M, và giá tr nh nht là m thì tích M. m
bng:
A. 11 B. 12 C. 13 D. 14
Câu 14: Cho hàm s
()y f x
có đồ th bên:
Thì phương trình
3 ( ) 2 0fx
có bao nhiêu nghim?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 15: Tìm m để hàm s
( 2) 1mx
y
xm

có tim cn ngang là
2y 
A.
1m
B.
2m
C.
3m
D.
4m 
Câu 16: Vi giá tr nào ca m thì hàm s
2
23x x m
y
xm

không có tim cận đứng?
A.
0m
B.
3
0
m
m

C.
1
0
m
m
D.
1m
Câu 17: Tìm m để đồ th hàm s
42
(3 2) 3y x m x m
cắt đường thng
1y 
ti bốn điểm phân
biệt có hoành độ nh hơn 2.
A.
1
0
3
m
B.
01m
C.
1
1
3
m
D.
1
1
3
m
Câu 18: Hàm s có hình v bên là hàm s nào?
A.
32
34y x x x
B.
3
3y x x
C.
3
3y x x
D.
42
1y x x
Câu 19: Cho hàm s
32
3 6 1y x x x
. Tiếp tuyến của đồ th hàm s song song
với đường thng
3 1 0xy
có phương trình là:
A.
32yx
B.
3yx
C.
31yx
D.
32yx
x
y
O
1
3
1
-1
-1
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 20: Hàm s
22
2
x
y
x
có đồ th là đáp án nào sau đây?
x
y
-2
1
2
-1
0
1
x
y
-2
3
-3
2
1
-1
0
1
x
y
-2
-3
4
2
1
-1
0
1
x
y
-2
2
1
-1
0
1
Câu 21: Cho khi chóp có diện tích đáy là S, đường cao là h và th tích là V chọn đáp án đúng:
A.
.V S h
B.
3V
S
h
C.
3
V
h
S
D.
V
S
h
Câu 22: Cho khối lăng trụ có din tích đáy bằng 15 và đường cao bng 3. Th tích khối lăng trụ bng:
A. 15 B. 5 C. 3 D. 45
Câu 23: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cnh 2a, SA vuông góc với đáy,
13SB a
. Tính th tích khi chóp
A.
3
3
3
a
B.
3
3
6
a
C.
3
3a
D.
3
3
12
a
Câu 24: Cho khi chóp t giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc hp cạnh bên và đáy bằng
0
30
.
Th tích khi chóp là:
A.
3
3
6
a
B.
3
3
18
a
C.
3
6
6
a
D.
3
6
18
a
Câu 25: Cho lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại B,
2AB a
,
3AC a
'6AB a
. Th tích khối lăng trụ là:
A.
3
2a
B.
3
10
2
a
C.
3
2
6
a
D.
3
6a
A
B
D
C

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán (có đáp án)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 - 2021 có đáp án đi kèm là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12, giúp các bạn ôn thi giữa học kì 1 lớp 12, luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán lớp 12 hiệu quả.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 - 2021 gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan có đáp án đi kèm. Hy vọng với đề thi này giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập tự đánh giá, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì 1 lớp 12 tốt nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12.

Đánh giá bài viết
1 233
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm