Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Tin học trường THCS&THPT Vĩnh Hòa, Kiên Giang năm 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC & ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THCS &THPT VĨNH HÒA
ĐỀ KIỂM TRA GIỮ KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Tin học, Lớp 12.....
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
A. MA TRẬN:
Tên Ch
đề
Nhn biết
Vn dng
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Bài 1: mt
s khái
niệm cơ
bn
Biết công
vic
thuongf
gp khi x
lí thông tin
c mt t
chc, h
QTCSDL
Biết được
khái niệm
của CSDL
S câu: 3
Sđim:3.5
T l:35 %
S câu:2
S
đim:0.5
S câu:1
S đim: 3
S câu3
3.5 đim=35%
Bài 2: h
qun tr
s d liu
Các chc
năng của
HQTCSD
L
S câu 1
S đim 0.5
T l 5 %
S câu: 1
S đim:
0.5
S câu 1
0.25đim=2.5
%
Bài 3: gii
thiu v
Accsess
Biết
Access là
gì, biết
chức năng
ca
Access,
Hiểu được
cách khi
động
Access, lưu
Access
Hiu
đưc các
đối tượng
và chc
năng của
chúng
trong
Access
S câu 5
S đim 5
T 50 %
S câu 2
S đim
0.5
S câu 2
S đim0.5
S câu 1
S đim 4
S câu 5
5 đim=50.%
Bài 4: cu
trúc bng
Hiểu được
các kiu d
liu ca
Access
S câu 2
S đim 0.5
T l 5%
S câu
S đim
S câu
S đim
S câu 2
S đim 0.5
S câu
S đim
S câu
S đim
S câu
S đim
S câu 2
0.5 đim=5%
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bài 5:các
thao tác cơ
bn trên
bng
Biết các
thao tác
trên bng
S câu
S đim T
l %
S câu 3
S đim
0.75
S câu
S đim
S câu
S đim
S câu
S đim
S câu
S đim
S câu
S đim
S câu 3
0.75
đim=7.5.%
S câu 9
S đim: 5
50%
S câu
S đim:2
50%
S câu: 14
S đim: 10
100%
B. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRÁC NGHIỆM 3 ĐIỂM
Hảy chọn đấp án đúng nhất
Câu 1: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp
nào sau đây?
A. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học
sinh bị sai.
B. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên
C. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.
D. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.
Câu 2: Một Hệ CSDL gồm:
A. CSDL và các thiết bị vật lí.
B. Các phần mềm ứng dụng và CSDL.
C. Hệ QTCSDL và các thiết bị vật lí.
D. CSDL và hệ quản trị CSDL và khai thác CSDL đó.
Câu 3: Một hệ quản trị CSDL không chức năng nào trong các chức năng dưới
đây?
A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL
B. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu
C. Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ
D. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 4: Access là gì?
A. Là phần mềm ứng dụng B. Là hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất
C. Là phần cứng D. Cả A và B
Câu 5: Các chức năng chính của Access?
A. Lập bảng B. Tính toán và khai thác dữ liệu
C. Lưu trữ dữ liệu D. Ba câu trên đều đúng
Câu 6: Để khởi động Access, ta thực hiện:
A. Nháy đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nền
B. Nháy vào biểu tượng Access trên màn hình nền
C. Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Access
D. A hoặc C
Câu 7: Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây
đúng?
A. File/new/Blank Database B. Create table by using wizard
C. File/open/<tên tệp> D. Create Table in Design View
Câu 8: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực
hiện: Insert ...........
A. Record B. New Rows C. Rows D. New Record
Câu 9: Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?
A. Biểu tượng B. Biểu tượng C. Biểu tượng D. Biểu tượng
Câu 10: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:
A. Click vào nút B. Bấm Enter
C. Click vào nút D. Click vào nút
Câu 11: Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm “Tóan”, “Lý”,...
A. AutoNumber B. Yes/No C. Number D. Currency

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 môn Tin học

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Tin học trường THCS&THPT Vĩnh Hòa, Kiên Giang năm 2020 - 2021 có đáp án đi kèm, được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn thi giữa học kì 1 lớp 12 hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Tin học lớp 12 hiệu quả.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Tin học trường THCS&THPT Vĩnh Hòa, Kiên Giang năm 2020 - 2021 có ma trận đề thi và đáp án đi kèm. Hy vọng với đề thi này giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập tự đánh giá, chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì 1 lớp 12 tốt nhất. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12.

Đánh giá bài viết
1 2.127
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm