Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Tứ Yên, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Tứ Yên, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016 là bài ôn luyện hữu ích cho các em học sinh lớp 4, giúp các em củng cố lại kiến thức, ôn tập tốt chuẩn bị cho bài thi giữa kì 1, mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 3 năm học 2011 - 2012

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 4 năm học 2011 - 2012

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 1 năm học 2011 - 2012

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN

Họ tên:....................................

Lớp:..............

BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 1
NĂM HỌC 2015-2016


Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

A. Trắc nghiệm: Em hãy khoanh tròn vào phương án trả lời đúng.

Câu 1: Bài "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" của tác giả:

a. Lâm Thị Mỹ Dạ
b. Tô Hoài
c. Tuốc-ghê-nhép
d. Nguyễn Duy

Câu 2: Các nhân vật trong "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" là:

a. Dế Mèn, Tô Hoài, Nhà Trò.
b. Bọn nhện, Dế Mèn, Tô Hoài.
c. Dế Mèn, bọn nhện, Nhà Trò.
d. Bọn nhện, Dế Mèn, cỏ xước.

Câu 3: Những dòng nào nêu đúng lý do ca ngợi những người chính trực như Tô Hiến Thành?

a. Vì người chính trực bao giờ cũng đặt lợi ích đất nước lên trên lợi ích cá nhân.
b. Vì người chính trực bao giờ cũng thẳng thắn, tôn trọng sự thật.
c. Vì người chính trực tài giỏi trong việc chỉ huy quân sỹ trên trận mạc.

Câu 4: Từ nào viết sai chính tả?

a. chắc nịch.
b. hang động.
c. nòa xòa.

B. Tự luận:

Câu 1: Tìm từ ghép, từ láy chứa tiếng sau đây (mỗi loại tìm ít nhất 1 từ):

a. ngay:...........................................................
b. thẳng:.........................................................
c. thật:...........................................................

Câu 2:

a. Tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với từ "trung thực".
.............................................................................................
b. Đặt câu với 1 từ vừa tìm được.
.............................................................................................

Câu 3: Xác định danh từ, động từ trong câu sau:

Sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu cơm cho cả nhà ăn.

Câu 4: Viết bức thư gửi người thân để thăm hỏi và kể về tình hình học tập của em trong nửa học kỳ I vừa qua.


Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ YÊN

Họ tên:....................................

Lớp:..............

BÀI THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ 1
NĂM HỌC 2015-2016

Môn: Tiếng Việt – Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

A. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: Số liền sau số 2835917 là:

A. 2835918 B. 2835916 C. 2835919

Bài 2: Trung bình cộng của các số 96; 121 và 143 là:

A. 110 B. 115 C. 120 D. 121

Bài 3: 4 tấn 85kg =.............kg. Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 485 B. 4850 C. 4085 D. 48500

Bài 4: 3phút20giây = .................giây. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 320 B. 200 C. 20 D. 80

B. Phần tự luận

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a. 72356 + 9345

b. 37281 – 19456

c. 4369 x 8

d. 1602 : 9

Bài 6: Một cửa hàng ngày đầu bán được 120m vải, ngày thứ hai bán được bằng ½ số mét vải bán trong ngày đầu, ngày thứ ba bán được gấp đôi ngày đầu. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 7: Tính chu vi và diện tích một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68m.

Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán, Tiếng Việt năm học 2015-2016 bạn tham khảo Tại đây.

Đánh giá bài viết
17 6.763
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 4 Xem thêm