Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Đông Sơn 2, Thanh Hóa năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Đông Sơn 2, Thanh Hóa năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 11 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống chương trình Toán lớp 11 nửa đầu năm học, chuẩn bị cho kì thi cuối kì lớp 11 lớp 11 sắp tới đạt kết quả tốt nhất.

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN II

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÃ ĐỀ A

ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

MÔN TOÁN - KHỐI 11

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6.0 điểm - DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH)

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án

Bài 3a (1,0 điểm): Cho tập X = {0; 1; 2; 3; 6; 7; 9}. Hỏi có thể lập được từ tập X bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số, các chữ số khác nhau trong đó không có mặt số 1.

B. Phần dành cho các lớp 11A5, 11A6

Bài 1b (1,5 điểm): Giải phương trình sau: sinx + √3cosx = 1

Bài 2b (1,5 điểm): Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C): x2 + y2 - 6x + 4y - 3 = 0. Xác định ảnh của đường tròn (C) phép tịnh tiến theo véc tơ Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án.

Bài 3b (1,0 điểm): Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1B

2B

3A

4D

5D

6A

7D

8D

9C

10B

11A

12A

13D

14B

15B

16C

17B

18C

19B

20A

II. TỰ LUẬN

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 2.254
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm